• : Sprikende Klikk & hent-praksis i Europa

  Norge tilhører den tredelen av europeiske land med vid adgang til Klikk & hent. I ca. 15% av Europa kan kun butikker med samfunnskritiske varer selge på denne måten. Ecommerce Europe, der Virke e-Handel er Norges representant, har lansert et sett med felles regler for Europa, en klikk & hent-guide.

  Målet er å gi tilgang på et bredt spekter av varer på en måte som er trygg for både ansatte og forbrukere, og som på sikt kan virke som et skjold mot fremtidige virusutbrudd.

  Se guiden her

 • : Tekstiltollen er subsidiering av utenlandske nettbutikker

  Den 1. april ble det innført en tollfri grense på varer med verdi opp til 3000 kroner når nordmenn handler tekstilvarer i utenlandske nettbutikker. Norske bedrifter må på sin side betale opptil 10,7 prosent toll på varene. Norske importører betalte i 2019 om lag 1 milliard kroner i tekstiltoll til staten.

  • Det er skuffende at regjeringen ikke gir norsk kleshandel like vilkår med sine utenlandske konkurrenter. Vi trenger rettferdige konkurransevilkår. I dag må norske klesbutikker betale tekstiltoll, mens utenlandske nettbutikker slipper, dermed får de norske aktørene mindre marginer eller høyere priser ut til kundene, sier Horneland Kristensen og fortsetter.
  • Vi ber om at regjeringen fjerner tekstiltollen. Dersom det ikke lar seg gjøre å fjerne hele tekstiltollen i statsbudsjettet for 2021, må regjeringen fjerne utenlandske nettbutikkers tollfritak. Dette bør skje så raskt som mulig av hensyn til norske bedrifter og arbeidsplasser. 
 • : 4,4 milliarder i omsetningsvekst

  Fasit for første halvår 2020 med et delvis korona-stengt Norge, er en vekst for netthandelen på hele 31,9 prosent. Målt i kroner er veksten på 4, 4 milliarder, eksklusive mva.

  Ser vi alene på månedene fra mars til juni har netthandelsomsetningen økt med hele 44,5 prosent.

  Butikkhandelen totalt i Norge har en økning på 6,1 prosent første halvår. Den store taperen er kjøpesentrene der omsetningen har gått ned med 1.1 prosent.

  Utviklingen innen de ulike bransjene i korona-månedene mars–juni sammenliknet med samme periode i fjor, gjenspeiler med all tydelighet nedstengningen av samfunnet:

  Spesielt har veksten vært stor innen blomster og hagesentre, byggevarer, leker, bredt vareutvalg, elektronikk, dagligvare, møbel og sportsutstyr.

  På motsatt side har nedgangen vært størst for reiseeffekter og sko.

  – En kort forklaring på bildet er at netthandel er smittefri, mens kjøpesentrene rammes av smitteverntiltak og at de har en butikkmiks med en stor andel av bransjer med nedgang: klær, sko og servering.

  Veksten innen butikkhandel har flere forklaringer: Lave renter, klave strømpriser, færre som kjøper utenlandsferie, sier Gerhard Anthun, leder Virke e-Handel.