Ideell og frivillighet

Ideelle og frivillige virksomheter er et stort bransjeområde i Virke. Over 1 100 virksomheter er organisert hos oss, og vi jobber hver dag med å fremme interessepolitiske saker og gi juridisk bistand til medlemmene våre. Vi skaper også møteplasser der våre medlemmer innen sektoren kan diskutere utfordringer og få inspirasjon og viktig input.

Dette gjør vi for bransjeområdet

Uavhengig av om din virksomhet jobber med helse og omsorg, rus, rehabilitering, attføring eller skole og barnehage- blant våre medlemmer finner du noen som ligner på deg. Vi jobber alle med mennesker - hos oss finner du hele bredden!

Vi har nettverk inn i alle de store partiene, og elsker å jobbe i spennet mellom det pulserende politiske livet og den tette kontakten med medlemmene våre.

Vi er stolte av å ha bidratt sterkt til at det fremdeles går an å reservere anbudskonkurranser for ideelle og å ha fått kompensert ideelles historiske pensjonsforpliktelser.

Med Virke på laget får du tyngden til å gjøre en forskjell, både for egen virksomhet og for hele ideell sektor.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg?

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg?

Siste nytt

 • : Barnehagehåndbok for økonomistyring

  Bente Seierstad, daglig leder i Trollsteinen barnehage SA, er initiativtaker bak den nye barnehagehåndboka «God økonomistyring – I ideelle private barnehager». Boka er utarbeidet i samarbeid med rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO og Solvang barnehage SA. I tillegg har en bred referansegruppe bidratt. Blant annet Virkes økonomisjef. Håndboken skal gi lederne av barnehager nødvendig trygghet og kompetanse om hvordan barnehagen kan og bør driftes økonomisk forsvarlig. Både Trollsteinen og Solvang er medlemsbarnehager hos oss. 

  Her kan boka bestilles

 • : Barnehageutvalgets rapport er overlevert Kunnskapsdepartementet

  Virke har bidratt inn i Barnehageutvalget som har vært ledet av Knut Storberget. Mandatet til utvalget har vært å se på nåværende finansieringsmodell for private barnehager og foreslå endringer i finansieringen. Vi stiller oss bak en lokal samhandlingsmodell som skal legge til rette for bedre samarbeid mellom kommunene og de private barnehagene. Modellen skal styrke forutsigbarheten for de som driver barnehagene og øke kvaliteten på tilbudet til barna samt sikre et mangfold av ulike typer barnehager.

  Samhandlingsmodellen legger opp til å omfordele midlene blant de private barnehagene i henhold til faktiske kostnader som den enkelte private barnehage bærer, samtidig som kommunale og private barnehager skal likebehandles i den enkelte kommune. Der blant annet kommunale satsinger som økt bemanning eller bruk av lærlinger kompenseres samtidig for hos de private barnehagene, med tilhørende plikter til å gjøre det samme.  

  Rapporten kan leses her

  Rapporten vil nå bli fulgt opp av departementet og sendt på høring.

 • : Siste nytt om barnevern

  Vi er i tett dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om oppfølgingen av Stortingets vedtak om å doble ideell sektors andel av institusjonsplassene i barnevernet fra om lag 20 prosent til om lag 40 prosent. Vi følger prosessen. Regjeringens forslag til ny barnevernlov ble lagt fram 9. april, og vi vil engasjere oss i Stortingets behandling av denne.

 • Les flere oppdateringer her

Kontaktpersoner

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.