Barnevern

På barnevernsområdet finnes det et stortingsvedtak som skal sikre ideell vekst i institusjonsbarnevernet. På kommunalt nivå ser vi stor variasjon i graden av samarbeid med ideell sektor, og mange, særlig mindre, kommuner har vansker med å sikre gode nok tjenester. Virke arbeider for at Stortingets vedtak om ideell vekst i institusjonsbarnevernet følges opp og for at flere kommuner inviterer ideelle aktører til dialog om hvordan de kan løse sine behov på barnevernsområdet.

Virke mener

Ideelle aktører bør få en større rolle i velferdstjenestene ved at kommuner og andre reserverer konkurranser for ideelle. Innen barneverntjenestene har Stortinget vedtatt at ca. 40 % av barnevernstjenestene skal drives av ideelle innen 2025, og dette må følges opp. Det bør etableres et register for ideelle aktører i velferden, slik at offentlige myndigheter enkelt kan orientere seg. 

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

    Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

    Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

    Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.