Bransjestandard for ideell velferd

Her kan du lese om og tilslutte virksomheten din til bransjestarden for ideell velferd. Standarden bidrar til økt tillit til ideelle organisasjoner, økt åpenhet og etterrettelighet på økonomiske disposisjoner, samt en felles standard for god arbeidsgiverpolitikk i ideell sektor.

Standarden tar for seg blant annet:

 • Definisjon på ideelle velferdsvirksomheter
 • Krav til organisasjonsform
 • Krav til disponeringer og pengeflyt internt i ideelle virksomheter og konserner
 • Retningslinjer for arbeidsgiverpolitikk, åpenhet og ledergodtgjørelser

For å tilslutte virksomheten til standarden må det legges ved styrevedtak.

Last ned og les bransjestandarden

Bransjestandard for ideell velferd (PDF)

Hvorfor trenger vi en bransjestandard for ideell velferd?

Standarden skal bidra til:

 • Økt tillit til ideelle organisasjoner
 • Åpenhet og etterrettelighet på økonomiske disposisjoner
 • Felles standard for god arbeidsgiverpolitikk i ideell sektor

Den svarer også på viktige prinsipielle spørsmål:

 • Hva skiller ideelle aktører fra kommersielle aktører?
 • Hva vil det si å ha en ideell organisasjonsform?

Hvem gjelder bransjestandarden for?

Bransjestandarden gjelder for alle Virkes medlemmer som selv slutter seg til den. Den er avgrenset til virksomheter som yter velferdstjenester. Det vil si tjenester ment å styrke helse, sosial situasjon eller utdanning for enkeltmennesker eller samfunnet som helhet.

Eksempler på virksomheter som standarden gjelder for:

 • Sykehus
 • Sykehjem
 • Avlastningstilbud og botilbud
 • Spesialhelsetjenester
 • Rusbehandling
 • Arbeids- og inkluderingsvirksomheter
 • Rehabiliteringsvirksomheter
 • Barnevern
 • Psykisk helsevern
 • Barnehager
 • Skoler (grunnskoler, videregående skoler, fagskoler, folkehøgskoler, høgskoler og vitenskapelige høgskoler)

Send inn tilslutning til bransjestandarden

 • Viktig om styrets rolle og ansvar

  Det er styret i virksomheten som beslutter å slutte seg til bransjestandarden. Ut over ansvar og plikter som uansett følger av lov- og regelverk, påtar styret seg ansvaret for at virksomheten drives i tråd med bransjestandarden.

  Tilslutningen vil omfatte de deler av konsernet eller styringsstrukturen som styret i dette organisasjonsleddet fastsetter, innenfor styrets myndighet.

  Der virksomheten er organi­sert i et konsern eller annen styringsstruktur jf. punkt 7, gjelder følgende:

  • I konsern med stiftelse som mor beslutter stiftelsens styre tilslutning til bransjestandarden
  • I konsern med forening, lag eller innretning som eier, eller flere ulike eiere som nevnt i punkt 4, beslutter styret i konsernspissen tilslutning, etter fullmakt fra eier(ne)
 • Krav til organisasjonsform

  Ideelle organisasjoner som slutter seg til bransjestandarden kan ha følgende organisering:

  • Stiftelse (STI) med allmennyttig formål
  • Forening / lag / innretning (FLI) med allmennyttig formål
  • Aksjeselskap (AS), 100 % eid av organisasjoner nevnt i denne listen
  • Samvirke (SA), der alle deltakerne er organisasjoner nevnt i denne listen
  • En virksomhet drevet av en ideell organisasjon, som er organisert som aksjeselskap, oppfyller ikke lenger bransjestandardens krav dersom den selges til eiere som ikke er nevnt i punktene over. Tilsvarende gjelder for deltakerskifte i samvirker. 

  En virksomhet drevet av en ideell organisasjon, som er organisert som aksjeselskap, oppfyller ikke lenger bransjestandardens krav dersom den selges til eiere som ikke er nevnt i punktene over. Tilsvarende gjelder for deltakerskifte i samvirker. 

Fyll inn kontaktinfo og legg ved styrevedtak på tilslutning

Kontakt