Helse- og omsorgspolitikk

Ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester utgjør et viktig mangfold. Tilbudene til våre medlemmer har en klar egenart og representerer sivilsamfunnets engasjement i norsk velferden. Foreninger, lag, menigheter og andre aktører har identifisert behov gjennom å engasjere lokalsamfunn og frivillighet. Derfor arbeider Virke for ideell vekst og økt bruk av ideelle aktører. I sum representerer tjenesteytende ideell sektor 8.9% av velferdsfeltet.

Mangfoldet våre medlemmer kan tilby, bidrar til at vi som samfunn får de beste velferdstjenestene. I mange europeiske land vi pleier å sammenligne oss med, er innslaget av ideelle aktører atskillig større enn i Norge. Noen av årsakene er at offentlige aktører ikke alltid forstår verdien av å samarbeide med ideell sektor, og at innrettingen av offentlige anbudsprosesser ofte ikke gir uttelling til det de ideelle aktørene kan, som ingen andre kan.  Ideell sektor trenger en egen politikk som treffer dens spesielle utfordringer.

Derfor arbeider vi for bedre rammevilkår for private, ideelle aktører i norsk velferd. Det innebærer krav om likeverdig behandling, åpenhet – og ikke minst å lytte til brukerne.

Kontaktperson