Helse- og omsorg

Ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester utgjør et viktig mangfold. Tilbudene til våre medlemmer har en klar egenart og representerer sivilsamfunnets engasjement i norsk velferd. Foreninger, lag, menigheter og andre aktører har identifisert behov gjennom å engasjere lokalsamfunn og frivillighet. Derfor arbeider Virke for ideell vekst og økt bruk av ideelle aktører. I sum representerer tjenesteytende ideell sektor 8.9% av velferdsfeltet.

Spesialisthelsetjeneste

Ideelle som driver spesialisthelsetjenester har i stor grad samlet seg i Virke. Blant medlemmene finner vi de fleste ideelle sykehusene og DPSene, og en rekke virksomheter som leverer helsetjenester etter avtale med de regionale helseforetakene. Tverrfaglig spesialisert rehabilitering og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er to andre store områder.

Mange av tilbyderne av spesialisert rehabilitering som har et ikke-ervervsmessig formål og som har avtale med de regionale helseforetakene, er organisert i Virke og Virke Rehab. Virke Rehab har et eget bransjestyre, og det arrangeres jevnlig faglige samlinger, i tillegg til et eget FOU- nettverk. Det foregår også forskningsarbeid i multisenterstudeien RehabNytte. FOU-nettverket og RehabNytte er også åpent for virksomheter som ikke er i Virke.

Virke mener

Andelen av spesialisthelsetjenestene som drives av ideelle bør øke til 10 % innen 2030, igjennom reserverte konkurranser. Det bør legges særlig til rette for at ideelle aktører kan delta i helseforetakenes plan- og utviklingsarbeid. Det bør etableres et register for ideelle aktører i velferden, slik at offentlige myndigheter enkelt kan orientere seg.

Kommunale tjenester

Virke er den viktigste organisasjonen for ideelle aktører som driver ulike former for helse-, omsorgs- og sosiale tjenester i kommunene. Våre medlemmer driver blant annet sykehjem, avlastningstilbud og botilbud. Medlemmer driver også virksomheter innen psykisk helsearbeid og barnevern.

Virke mener

Vi tror at mange kommuner kan vinne mye på å styrke samarbeidet med det sivile samfunnet både innenfor egen kommune og på tvers av kommunegrenser. Dialogbaserte partnerskap kan være en ramme for dette.

Virke anbefaler derfor at flere kommuner inviterer ideelle aktører til dialog om hvordan deres samfunnsutfordringer kan møtes og at flere kommuner bør vedta egne strategier med målsettinger om ideell vekst. Virke arbeider for at det etableres en kompensasjonsordning for historiske pensjonsforpliktelser for ideelle aktører som har drevet tilbud på vegne av kommuner. 

Nettverk for sykehjemledere

Ledere på sykehjem har stort ansvar, både som arbeidsgiver og omsorgsyter til beboere. Hvordan ivareta begge uten bekostning av den ene? Her får du mulighet til å utvikle virksomheten og eget lederskap, samtidig som du bygger nyttige relasjoner.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

    Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

    Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

    Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.