Nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen.

Fra 1. januar 2021 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen.

Generelt

  • Inkassosats fra 01.01.2021: 700 kroner (uforandret).
  • Rettsgebyr fra 01.01.2021: 1 199 kroner (opp 27 kroner fra 2020).
  • Forsinkelsesrente: 8,00 prosent p.a. Gjelder andre halvår 2020.
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) Jfr. forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd: 420 kroner for andre halvår 2020

Les mer om forsinkelsesrente på regjeringens hjemmeside her.

Rettsgebyr 2021

Rettsgebyr per 01.01.2021: 1199,-
Inkassosatsen per 01.01.2021: 700,-.

Tilleggssalærer i saker som nødvendiggjør særlige eller rettslige skritt

I medhold av Tvistelovens § 6-13 gis det anledning til å kreve skyldner for 1/2 R (kr. 575,-) for fremmøte i forliksrådet. Det minnes også om Inkassoforskriftens § 2-4, 2. ledd, siste punktum; ved forkynnelser kan ikke satsene forhøyes dersom fordringshaveren selv har adgang til å forkynne ved rekommandert brev. Vi viser også til "Forskrift om saksøktes sakskostnadsansvar ved Tvangsfullbyrdelse" - som ovennevnte satser er basert på. Unntak herfra er pkt. 13 til 16 - som ikke er forskriftsregulert. Her må man utvise skjønn ved beregning av faktiske kostnader, men man antar at et tilleggssalær på 2 til 4 x R vil bli akseptert.

Rettsgebyr til staten

Rettsgebyret omfatter de fleste sideutgifter, unntatt følgende: - utgifter. til flytting/oppbevaring av løsøre ved fravikelse av eiendom og - sideutgifter ved tvangsdekning etter Tvfl. 10-13.

Forøvrig vil tvangsfullbyrding i medhold/etter Gjeldsordningsloven være gebyrfritt.

Inkassosalær 2021

Inkassosatsen (uendret) 700 kroner (men med endret multiplikatortabell, se under)

Gjelder krav/fakturaer med forfall fra og med 01.10.2020

Gebyr for purring: 35 kroner
Inkassovarsel: 35 kroner
Egeninkasso-BO: 105 kroner(pluss inntil 1 purring og 1 inkassovarsel = 175 kroner)

Gjelder krav/fakturaer med forfall t.o.m 30.09.2020

Gebyr for purring: 70 kroner
Inkassovarsel: 70 kroner
Egeninkasso-BO: 210 kroner