Oppdateringer

  • : Færre inkassosaker i 2020

    Ferske tall fra Finanstilsynet viser en nedgang i antall inkassosaker i 2020 sammenliknet med året før. Nedgangen kan i stor grad skyldes ulike korona-tiltak, mens noe av effekten kan også komme av etableringen av det offentlige gjeldsregisteret i 2019. Tallene viser at inkassogjelden til norske bedrifter og forbrukere falt i andre halvår 2020. Det er første gang den totale inkassogjelden har falt på mange år.

    Les mer her