Styret Virke Inkasso

På årsmøtet i Virke inkasso 28.april 2021 ble følgende personer valgt til å utgjøre foreningens styre:

Navn

Rolle

Stig Storm Hansen - Lindorff Styreleder
Sven Ingebretsen - Sergel Styrets nestleder
Signe Bjarttun Jørgensen - Kredinor Medlem
Geir Inge Skålevik - Lowell Medlem
Stina Koren - Axactor Medlem
Terje Kvitrud - Modhi Medlem
Bjørn Grønnesby - Kreditorforeningen Midt Norge Vara
Erling Johansen - Visma Vara