Produsentforeningen

Produsentforeningen i Virke organiserer og jobber for norske film-, tv- og spillprodusenters kår.

Dette gjør vi for bransjen

Vi forhandler overenskomster, jobber for gode politiske rammer for næringen og er opptatt av utvikling av bransjene.

Virke har over 120 uavhengige produksjonsselskaper innenfor film, tv og spillproduksjon som medlemmer.

Blant medlemmene våre finner vi produsenter av alt fra kort- og dokumentarfilm, spillefilm og tv-program til reklamefilm, spill, oppdragsfilm og andre audiovisuelle produksjoner.

Velkommen til 90-årsfest!

Vi har den store glede av å invitere alle våre medlemsselskaper til 90-årslag, torsdag 1. desember 2022 kl. 18.00–01.00, på Grefsenkollen restaurant i Oslo. 

Vi serverer treretters middag og det blir selvsagt underholdning, spennende gjester og taler! Men aller viktigst: Vi samles til fest, og feirer alt det norske produsenter har laget, og fortsetter å lage, av uforglemmelige øyeblikk på store og små skjermer.

De viktigste punktene fra statsbudsjettet for 2022

 • 8 mill. kroner økning til filmfondet til utvikling og formidling av dataspill 
 • 10 mill. kroner økning til filmfondet øremerket mangfold i filmtilbudet og internasjonalisering
 • 7,5 mill. kroner økning til regionale filmsenter

Regjeringen viser til at den samlede bevilgningen til dataspill- og filmformål foreslås økt med totalt 44 mill. kroner til 907 mill. kroner i 2022, men pris- og lønnsvekst samt øremerkinger gjør at lite av dette kommer som «frie midler» til utvikling av nytt norsk innhold og til utvikling av bransjen.

Det er også underlig at regjeringen ikke benytter muligheten til å følge opp insentivordningen med en tydeligere styrking. Alt i alt er det for vår bransje et relativt blodfattig budsjettforslag som er lagt fram i dag. Vi har derfor store forventninger til at den nye regjeringen i sin tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2022 viser en tydeligere satsing på norsk audiovisuell innholdsbransje. 

Den nye regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2022 senere i år, og vi vil følge tett opp for å få en sterkere satsing på våre områder i dette budsjettet.

Siste nytt

 • : Veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor er lansert

  Virke kultur og opplevelser og Virke Produsentforeningen har i samarbeid med Norske konsertarrangører, Norske kulturhus og Norsk orkester- og teaterforening utgjort styringsgruppen bak det grønne veikartet for kunst- og kultursektoren. Veikartet ble lansert i et digitalt arrangement 9. mars med deltakelse fra blant annet kultur- og likestillingsministeren og klima- og miljøministeren.

  Både sektoren og myndighetene, og vi alle som enkeltindivider, har et felles ansvar og et felles ønske om å ta de grepene som nå må til for å få en mer bærekraftig kunst- og kultursektor og et bærekraftig samfunn for framtida. Begge statsråder trakk fram kunst- og kulturaktørenes særstilling når det gjelder å nå ut til et bredt publikum, og at det nå er et momentum for kulturlivet til å gjenåpne med et grønt veikart i hendene.

  Veikartet er et strategisk verktøy og en rettesnor for sektoren til hvilke grep som kan tas for å bidra til den grønne omstillingen, og inneholder blant annet anbefalte strakstiltak til både kulturvirksomheter, kunstnere og myndigheter.

  Her finner du veikartet 

 • : Spillbransjen i Norge fortsetter å vokse

  Spillselskapene hentet inn mange nye ansatte i 2019, og melder om fortsatt vekst i 2020. Koronakrisen gir vind i seilene til en bransje som allerede var på vei opp.

  Her finner du mer om spillbransjen

 • : Medfinansiering

  Norske og utenlandske tilbydere av strømmetjenester skal investere en andel av sin omsetning i nytt norsk innhold.

  I budsjettproposisjonen for 2020 varslet regjeringen at de vil innføre en medfinansieringsløsning. Forslaget gikk ut på å pålegge strømmetjenestetilbyderne en investeringsplikt (ikke en avgift). Siden har saken har ligget stille i Kulturdepartementet. I 2021-budsjettet annonserer regjeringen at de vil legge fram et forslag om at tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester må investere en andel av sin omsetning i norske audiovisuelle produksjoner, altså som nevnt i fjor.

  Høringsnotat forventes på nyåret. Et lovforslag vil deretter bli lagt fram for Stortinget i tilknytning til gjennomføring av AVMS-direktivet i norsk rett. Departementet skriver at arbeidet med forslaget er blitt noe forsinket som følge av covid-19-pandemien og sen publisering av EU-kommisjonens tolkning av sentrale begreper i AMT-direktivet.

  Selv om vi er positive til at det skal komme et medfinansieringstiltak, er vi avventende til hva effekten vil bli for norsk innhold. Vi vet ennå ikke hvilket nivå en slik investeringsplikt vil ligge på. Fordelen med kravet er at vi er sikret at disse aktørene bestiller og betaler nytt norsk innhold. Ulempen er at en investeringsplikt gir strømmeaktørene selv retten til å definere hvilket innhold disse midlene skal gå til å finansiere. Det betyr potensielt mindre innvirkning for produsentene på innhold og eierskap, og mindre filmpolitisk kontroll for NFI og departementet.

 • Les flere oppdateringer her

Smittevern: Sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner

Denne nye veilederen for smittevernplan for audiovisuelle produksjoner består av Bransjerådet for film sine overordnede retningslinjer, og veiledning i hvordan man kan iverksette disse.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Grunnkurs i bærekraftstrategier for Produsenter og produksjoner

  Få innføring i verktøyene du trenger for å lage en strategi og arbeide med bærekraft i din produksjon eller produksjonsselskap.

Kontakt oss

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.