Politiske saker som vi jobber for nå, og viktige gjennomslag gjennom pandemien:

5 politiske saker vi jobber med nå:

 1. At støtteordningene til reiselivsnæringen forlenges like lenge som krise varer og at rentesatsen på utsatte skatter og avgifter skal reduseres. Vi mener også at den reduserte reiselivsmomsen fortsatt skal holdes lav.
 2. Ny reisegarantiordning og revidering av pakkereisedirektivet
 3. At Innovasjon Norges reiselivsstrategi skal gjennomføres av ny regjering, gjennom en forpliktende plan.
 4. Tiltak som bidrar til at flere søker seg til reiselivsnæringen og forhindrer ytterligere kompetanseflukt.
 5. At markedsføringen av Norge styrkes.

15 av de viktigste gjennomslagene gjennom pandemien:

 1. Kompensasjonsordningen og forlengelse av denne ut september.
 2. Inkludering av varelager og kontingent til destinasjonsselskaper i kompensasjonsordningen.
 3. Utvidelse av adgangen til å permittere frem til 1. oktober.
 4. At permitterte kan jobbe mer uten å miste dagpengene. Dagpengene faller nå først bort når en permittert jobber mer enn 60 prosent av tidligere arbeidstid.
 5. At de som har vært permitterte i over 52 uker som følge av pandemien også kan få feriepenger på dagpenger, dersom man tas tilbake i jobb før 7. juni.
 6. En styrket kommunal ventilordning for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.
 7. Ny, forbedret og forlenget lønnsstøtteordning. Ordningen gir inntil 25 000 kroner i støtte per måned per ansatt og kan benyttes inntil 3,5 måned frem til august.
 8. Lån og tilskudd til reisearrangørene i perioden 14.mars til 14. juni 2020, med en tilskuddsandel på 60 prosent.
 9. Styrking av omstilling- og utviklingsordningen rettet mot reiseliv og event med 1 milliard kroner. Serveringsbransjen er nå også tatt med. Dette vil gjøre det mulig for flere å få midler til utvikling og omstilling, som også bidrar til at virksomhetene kan forberede seg på en ny oppstart.
 10. En egen ordning for publikumsåpne arrangement.
 11. Redusert reiselivsmoms forlenges ut september.
 12. Økt støtte til Visit Norway for å markedsføre Norge.
 13. At krav om innbetaling av mva, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt utsettes ytterligere.
 14. En midlertidig statlig risikoavlastning på 50 pst for reisegaranti som små og mellomstore pakkereisearrangører skal stille.
 15. En gjennomgang av reisegarantiordningen. Regjeringen har etter innspill fra Virke besluttet å nedsette et ekspertutvalg som skal gjennomgå innretningen av reisegarantiordningen.