Retail

Som medlem av Virke står du aldri alene. Virke retail organiserer 17 000 medlemmer innen handel. Alt fra gullsmeder til møbel og interiør. Vi jobber med å forbedre vilkår og regler, slik at det blir lønnsomt å skape nye arbeidsplasser både i dagens og fremtidens handel.

Statsbudsjettet:

 • Slik berøres våre medlemmer

  Midlertidig energitilskuddsordning til næringslivet

   Regjeringens forslag til en midlertidig energitilskuddsordning gir ikke tilstrekkelig med insentiver til energisparing og – produksjon og treffer heller ikke dem som trenger det mest, mener Virke.

  • Kostnader til både strøm og fjernvarme må regnes med for å avgjøre hvilke virksomheter som kvalifiserer til å få tilskudd.
  • Energiintensitet må beregnes ut ifra kostnader påløpt hittil i år, ikke kun for første halvår 2022.
  • Eiendomsselskapene må i større grad omfattes av ordningen for å sikre at ikke økte kostnader til energi lempes over på energiintensive leietakere med liten påvirkning på gjennomføring av energitiltak i bygget.

  Enova får 500 millioner kroner mer. Dette er utilstrekkelig for å bistå med energieffektivisering og det treffer ikke bygg, mener Virke. Enova er i statsbudsjettet kun omtalt som et virkemiddel for å redusere utslipp fra industri og transport. Enova må få et tilleggsmandat med eksplisitte krav om at de skal bidra til å styrke kraftbalansen gjennom energieffektivisering av bygg og lokal energiproduksjon, mener Virke.

  Det må bevilges penger til å heve kompetanse på energi og miljø hos yrkesgrupper som har stor påvirkning på energibruk i bygg.

  • ansatte i byggevarehandelen og annen faghandel som rådgir boligeiere som skal pusse opp,
  • driftsteknikere og tekniske forvaltere og serviceteknikere på tekniske anlegg i private og offentlige yrkesbygg
  • håndverkere som jobber i ROT-markedet for boliger

  Toll
  Det er ingen endringer i tekstiltoll og tollpreferanser. Samtidig står frihandelsavtale med Kina i stampe. Virke ber om at regjeringen reduserer tekstiltollen. Så lenge norske tekstilbedrifter har toll, så må tollunntaket for utenlandske nettbutikker for varer med verdi opp til 3000 kroner fjernes.

  Virke har fått gjennomslag for å fjerne deklarasjonsfritaket for varer med verdi under 350 kroner handlet i utenlandske nettbutikker i 2023. Det innebærer at alle varer skal deklareres, noe som hindrer mva-unndragelse og sikrer like vilkår. Dette har vært en viktig sak for Virke og faghandelen.

Handelsrapporten 2022-2023

Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

Konferanse

Franchisekonferansen 2023

Ekspansiv vekst er like aktuelt innen franchisekonsepter som hos alle andre. Dog kan det være enda mer krevende, når hver enkelt franchisetaker driver sitt eget selskap og har sine egne tanker rundt hvordan endringen bør skje. Dette vil du lære mer om når FranchiseArkitekt og Hovedorganisasjonen Virke arrangerer sin årlige franchisekonferanse.

27. apr. 2023, -

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Prognoser for detaljhandelen

  Velkommen til webinar der sjeføkonom Lars E. Haartveit holder foredrag om hvordan norsk økonomi og bransjer i handels- og tjenestenæringen vil utvikle seg den kommende tiden.

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Onlinekurs - Forbrukerkjøpsloven

  Vil du lære mer om forbrukernes rettigheter og hvordan man bør håndtere reklamasjonssaker? Har forbruker rett til å klage eller ikke? Dette kurset handler om håndtering av reklamasjoner.

Siste nytt

 • : Forbud mot kortgebyrer på mange av de vanligste brukte betalingskortene fra nyttår

  Fra 1. januar 2023 trer det nye regler i kraft som oppstiller forbud for en betalingsmottaker å beregne seg et gebyrer ved bruk av de fleste og mest brukte kortbaserte betalingsinstrumentene, som for eksempel Visa og MasterCard. Alle næringsdrivende som targebyr ved kundens kortkjøp bør nå gjennomgå sine rutiner og forsikre seg om at de fra nyttår forholder seg til de nye reglene på området. Spesielt synes endringen å være relevant for våre medlemmer innen handels- og reiseliv.

  Det nye forbudet følger av finansavtalelovens § 2-6, som gjennomfører betalingstjenestedirektivet fra EU (PSD2) regler om dette i norsk rett. Bestemmelsenoppstiller altså et forbud mot å kreve gebyrer for de vanligste kortordningene, som for eksempel VISA og MasterCard (såkalte fireparts kortordninger).

  Kortordninger som American Express og Diners Club (såkalte treparts kortordninger) faller derimot utenfor reguleringen. Det kan fortsatt tas gebyr for betaling med denne typen kort, men dagens regler om å opplyse om størrelsen på gebyrer og at disse må begrenses til betalingsmottakers faktiske kostnad ved bruken av instrumentet, vil fortsatt gjelde. Hvis ikke gebyrets størrelse opplyses, er kunden ikke forpliktet til å betale gebyret. Dagens regel om dette flyttes fra finansavtalelovens § 39b til ny bestemmelse i finansavtalelovens § 2-4.

 • : Stortinget vedtar innstramming i innleie fra bemanningsbyrå

  Til tross for advarsler om negative konsekvenser for bedrifter og rekruttering til en rekke bransjer i handel, vedtar Stortinget neste uke innstramminger i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Det er likevel anledning til å avtale innleie med tillitsvalgte dersom bedriften har tariffavtale. Det foreslås også styrking av innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter tre års sammenhengende innleie, uavhengig av grunnlag for innleie og avtale med tillitsvalgte. 

  Virke og de andre arbeidsgiverorganisasjonene drev omfattende påvirkningsarbeid i Stortinget for å unngå innstramming, som vi mener bl.a vil ramme bedriftenes mulighet til å bemanne opp ved sesongvariasjoner. Det vil også ramme rekruttering der bemanningsbyråer spiller en viktig rolle. Regjeringspartiene får likevel flertall for innstrammingene sammen med SV. Virke klarte likevel på tampen av komitebehandlingen å få Stortinget til å be om at regjeringen lager et unntak for utleie til arrangementer, f.eks messer og festivaler, som ikke kan drive uten innleid arbeidskraft.

  Stortinget vedtar lovendringene, se 5. Komiteens tilråding - stortinget.no, den 12.12. Regjeringen bestemmer så når lovendringene skal tre i kraft. Det kan bli fra 1.1.2023.

  Virke kommer med informasjon om lovendringer som trer i kraft fra nyttår i et senere nyhetsbrev.

 • : Julepresang fra Vestre: Brukthandelsloven skrotes

  Næringsminister Jan Christian Vestre kommer med en julepresang Virke har ventet på: Brukthandelsloven skrotes. Men i første omgang bare for frivillige virksomheter som driver med bruktsalg.

  Dette er en fin julepresang til frivillige virksomheter som driver med bruktsalg. Brukthandelsloven har vært et stort problem for butikker som driver med bruktsalg. Loven krever bl.a. registrering av alle varer, minst 14 dager oppbevaring før varen kan selges og løyve for alle ansatte i butikkene som driver med bruktsalg. Loven er ment å motvirke heleri, men har aldri vært tilpasset butikker som driver bruktsalg, ikke minst de frivillige.

  Brukthandelloven er imidlertid ikke bare et problem for frivillige virksomheter, men for alle butikker som vil drive med bruktsalg. Det er krevende å forholde seg til fordyrende regler oppbevaringstid og registrering, og løyvebehandling hos det lokale politikontoret er en tidkrevende prosess. Loven er et hinder mot utviklingen av mer sirkulær økonomi og bør derfor skrotes. Dette burde ha skjedd allerede nå i høst, men vi er glad for at næringsministeren sier det vil skje om kort tid.

 • 12. mai 2022: Deklarasjonsunntaket ved netthandel fjernes

  Regjeringen fjerner deklarasjonsunntaket for utenlandske nettbutikker. Det syns Virke er veldig gledelig. Det betyr at de ikke lenger kan unndra merverdiavgift fra norske kunder og bidrar til at det blir like vilkår mellom norsk handel og utenlandske nettbutikker. I tillegg får staten inn mer inntekter.

  Mva-ordningen ved handel i utenlandske nettbutikker (VOEC) ble etablert 1. april 2020. Mange utenlandske nettaktører som selger til norske kunder har siden registrert seg i VOEC. Det er bra. Problemet er at den forrige regjeringen innførte et midlertidig deklarasjonsfritak for varer kjøpt i utenlandske nettbutikker med verdi under 350 kroner.

  Finansminister Tygve Slagsvold Vedum sier at deklarasjonsunntaket skal fjernes så snart som mulig, og senest i løpet av 2023. Virke ber Vedum ordne dette innen 1.1.2023. 

  Virke ber også regjeringen om å fjerne utenlandske nettbutikkers tollfritak for tekstilvarer med verdi under 3000 kroner. Så lenge norske bedrifter må betale opptil 10,7 prosent toll på tekstilvarene, er dette tollfritaket en konkurransevridning.

  Se pressemelding fra Finansdepartementet idag: VOEC-ordningen: Avvikling av det midlertidige deklareringsunntaket - regjeringen.no

   

 • : Sterk avslutning på året for handelen

  Nye tall fra SSB viser at pandemien bidro til et godt 2021 for detaljhandelen, og desember ble betydelig bedre enn ventet.

  SSBs varehandelsindeks for desember viser en vekst på 2,5 prosent for detaljhandelen, sammenlignet med desember 2020. Den sterke avslutningen på året henger sammen med at det på nytt ble innført smitteverntiltak i desember som gjorde at folk reiste og grensehandlet mindre og handlet flere varer enn tjenester.

  Les pressemeldingen her

Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

 • Bemanning/rekruttering

  Manpower

  Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

  Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
  Telefon 916 000 75 eller
  e-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Betalingsløsninger

  Nets

  Som medlem i Virke får du gunstige vilkår for innløsning av internasjonale betalingskort. Nets er spesialist på kortbetalinger, og gir deg muligheten til å øke servicenivået og inntektene ved å akseptere de mest populære betalingskortene i verden.

  Telefon 22 89 81 00
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Swedbank

  Avtalen gir deg gode betingelser på innløsning. Ingen oppstartavgift, ingen faste gebyrer, omsetning utbetalt neste dag, bruttooppgjør, kundeservice og markedets beste pris. Avtalen omfatter også gode leiepriser og vilkår for betalingsterminaler.

  Telefon 815 02 200
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Telefon, TV-løsning og Internett

  Phonero

  Avtalen med Phonero skal sikre at alle medlemsbedrifter av Virke får tilgang til markedsledende produkter og tjenester innen mobiltelefoni – til svært fordelaktige priser.

  Som en rendyrket bedriftsoperatør har Phonero stort fokus på å levere smarte tjenester som effektiviserer og forenkler bedrifters hverdag. Dette gjør vi via en fleksibel abonnementsportefølje med store datapakker, tilgang til Telias mestvinnende 5G nett og inHouse produksjon av alle bedriftsnetttjenester vi leverer.

  Vi setter bedrifters kostnadskontroll høyt, og legger til rette for at det skal være enkelt for kunder å både bruke tjenestene våre – men også endre og tilpasse dem underveis.

  Telefon: 996 24 089
  E-post:

  Se avtalen (krever innlogging)

  Telenor

  Avtalen med Telenor gjelder for alle medlemmer og abonnenter i Virke. Avtalen gir spesielt gode betingelser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

  Valg av mobiloperatør dreier seg også om mer enn bare pris. Det handler om hele brukeropplevelsen. Som bedriftskunde av Telenor får du mange fordeler inkludert i abonnementet. Derfor er avtalen satt sammen av bransjetilpassede løsninger og tjenester til svært konkurransedyktige priser.

  Telefon 09000
  E-post

  Se avtalen (krever innlogging)

  Mobit

  Som medlem i Virke, er din bedrift garantert fordeler og rabatter fra Mobit. Mobit er landets største faghandler innenfor mobil og IT. Mobit effektuerer dessuten rabatter som medlemmene allerede har fra Telenor.

  Vi gjør din digitale hverdag enkel, oppdatert og problemfri!

  Telefon 980 00 217
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Allente Bedrift (tidligere Canal Digital)

  Virke i samarbeid med Allente ønsker å fremme informasjon om TV-lisens for virksomheter, og tilby hjelp og veiledning rundt dette.

  Med TV-løsning fra Allente Bedrift får du det beste utvalget av TV-innhold å vise til dine kunder, ansatte og brukere. Vi har sterke grunnpakker og tilleggspakker, og skreddersyr løsningene slik at du får tilgang til akkurat det innholdet du ønsker å vise.

  Mobil: 93452381
  E-post: 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Energirådgivning

  Entro

  Få tilgang til råd, veiledning og økt kompetanse knyttet til energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i sambeidet med energisparing.

  Entro tilbyr skreddersydde tjenester for deg med lokaler

  • mindre enn 150 m2
  • mellom 150m2 og 1000 m2 eller
  • mellom 1000 m2 og 10 000 m2

  Det tilbys også gevinstdelingsprosjekter – for deg med lokaler over 10 000 m2 eller flere bygg, og kurs i inneklima og energibruk.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Strøm

  Fjordkraft

  Virke kan tilby deg som er medlem eller abonnent spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Du kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

  Fjordkraft har gjennom sitt samarbeid med Statkraft, tilgang til Nordens ledende forvaltningsmiljø, og Fjordkrafts erfarne rådgivere hjelper deg gjerne å finne strømavtalen som passer for din bedrift!
  Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, og krever at alle leverandørene er det samme. Som kunde i Fjordkraft har du muligheten til å inkludere en rekke bærekraftige og energieffektive produkter og tjenester i avtalen. Bra for både miljøet og dine energikostnader!

  Telefon 913 01 300
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Forsikring og pensjon

  Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

  Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

  Telefon 400 02 021
  E-post

  Virke Forsikring

  Storebrand

  Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

  Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

  Se avtalen (krever innlogging)

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.