Trening

Virke er et samlingspunkt for treningsbransjen. Daglig jobber vi målrettet, i samarbeid med våre medlemmer, med en felles målsetning om å bygge en sterkere folkehelse i alle befolkningsgrupper i hele landet.

Om trening i Virke

Virke representerer over 400 treningssentre med nærmere 600 000 medlemmer. Vi jobber aktivt for at alle våre treningssentre skal være konkurransedyktige, attraktive arbeidsgivere og levere et treningstilbud av høyets mulig kvalitet.  

Virke trening samarbeider tett med offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner innenfor folkehelse og utdanningsinstitusjoner for å fremme våre medlemmers interesser.  

Vår årlige bransjerapport er et viktig verktøy for bransjeutviklingen. Rapporten gir viktig informasjon om treningsbransjens tilstand og vekstpotensial.  

Dette gjør vi for treningsbransjen

 • Helsepolitisk arbeid

  Treningssentrene spiller en avgjørende rolle for den norske folkehelsen og leverer daglig et treningstilbud som gir store helsegevinster. Samtidig er det store deler av befolkningen som står ovenfor alvorlige helseutfordringer. Gjennom bransjefelleskapet jobber vi målrettet med å aktivisere en større andel av befolkningen ved å belyse fysiske og mentale helsegevinster som oppnås gjennom trening. Virke trening er i tett dialog og samarbeider med offentlige helsemyndigheter og politikere for å inngå helsefremmende offentlig-privat helsesamarbeid. 

 • Konkurransepolitisk arbeid og innovasjon

  Det et stort vekstpotensial innenfor treningsbransjen. Rundt 75 prosent av den norske befolkningen er mindre aktive enn det som følger av anbefalingene til Helsedirektoratet. Virke trening jobber målrettet med å øke medlemmenes konkurranseevne, både når det gjelder å rekruttere/beholde aktive medlemmer og tiltrekke seg nye målgrupper.  

 • Arbeidsgiverpolitikk arbeid og kompetanse

  God arbeidsgiverpolitikk og riktig kompetanse er nødvendig for å bygge et profesjonelt og konkurransedyktig treningssenter. Å være en god arbeidsgiver er grunnleggende for å tiltrekke seg og beholde ansatte. Våre medlemmer tilbys rådgivning og relevante kurs. Virke trening jobber for at treningssentrene får tilgang på den kompetansen de trenger for å levere et trenings- og helsetilbud av høyest mulig kvalitet.  

Dette skjer!

Se alle arrangementer
 1. Treningsenter-rapporten 2021

  Vi legger frem Treningssenterrapporten for 2021.

Ofte stilte spørsmål om koronapass

 • Hva gjelder dersom din kommune innfører krav om koronapass?

  Den 12. november 2021 vedtok regjeringen at kommunene kan innføre koronapass for treningssentre.

  Her kan du se forskriften

  Dersom din kommune innfører koronapass for å trene på treningssenter, bør ditt treningssenter foreta en konkret vurdering av hvordan dette påvirker deres arbeidstakere og medlemsavtalene deres.

 • For arbeidstakere

  I dag kan ikke arbeidsgiver stille krav om koronapass for arbeidstakere.

  Dette innebærer at treningssenteret i rollen som arbeidsgiver ikke kan kreve at ansatte vaksinerer eller tester seg for å kunne jobbe.

  Imidlertid må de ansatte følge de generelle reglene om å holde seg hjemme ved sykdom eller eventuelle krav om munnbind. Treningssenteret bør derfor til enhver tid holde seg oppdatert på det kommunale regelverket

 • Dette gjelder for medlemskap som ikke har koronapass

  Treningssenteret må muliggjøre kontroll av koronapass før medlemmet går inn på treningssenteret.

  Et medlem som ikke har koronapass kan ikke si opp medlemskapet eller andre vilkår som følger av avtalen, eksempelvis bindingstid, forutsatt at dette ikke følger av vilkår i medlemsavtalen.

  Vi begrunner dette med at treningssentrene leverer i henhold til medlemsavtalen med kundene, og at det er de som har valgt å ikke vaksinere seg som ikke oppfyller vilkårene for å trene.

  Det kan imidlertid tenkes unntak for personer som av medisinske årsaker ikke har mulighet til å vaksinere seg. Vi anbefaler at hvert enkelt treningssenter løser disse tilfellene individuelt.

  Det vil ikke kunne kreves koronasertifikat av de som er under 15 år, fordi de ikke kan få bankID som er nødvendig for bruk av koronapass.

Platåsko og høyrisiko

Forsikring og pensjon tilpasset din bedrift, uansett hvor spesiell den er. 

Siste nytt

 • : Virke trening sitt innspill til ny regjeringsplattform

  I lys av valget har vi spilt inn følgende til den nye regjeringen:

  Folkehelse og fysisk aktivitet

  Staten står ovenfor store utfordringer tilknyttet befolkningens fysiske og mentale helse. Det er derfor nødvendig at den nye regjeringen vedtar konkrete sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak. Helsemyndighetene bruker hvert år 290 milliarder på sykdommer som kunne vært unngått gjennom forebyggende fysisk aktivitet. Eksempelvis bruker helsevesenet 68 milliarder i året på behandling tilknyttet overvekt og diabetes 2 har doblet seg de siste ti årene. Samtidig er 7 av 10 personer inaktive ifølge Helsedirektoratets anbefalinger. De som har lavest inntekt/utdanning har en vesentlig dårligere helse enn de som tjener mest og har høyest utdanning.

  Treningssentrene i Norge er verdens beste på å aktivisere befolkningen. Over 90 prosent bor i en kommune med et treningssenter og før pandemien trente 21 prosent på et treningssenter. Etterspørselen etter personlig trening har økt markant de siste fem årene. 

  Virkes innspill:

  • Trening på resept må vedtas, slik at personer som helt eller delvis kan bli friske gjennom fysisk aktivitet kan bli henvist av behandler og få dekket utgifter tilknyttet trening og kostholdsveiledning
  • Private treningssentre må få mulighet til å søke på offentlige tilskuddsordninger, på lik linje som andre aktører som fremmer fysisk aktivitet
 • : Virkes medlemsundersøkelse

  Medlemsundersøkelsen viser dessverre at flere av våre medlemmer fortsatt står ovenfor alvorlige utfordringer. I april var det 18 sentre som svarte på undersøkelsen. 

  Undersøkelsen viser at:

  • En stor økning i antall fryste medlemskap kombinert med nedstengte sentre flere steder og svært strenge smittevernstiltak for sentre som er åpne, gjør det vanskelig å drive lønnsomt. Situasjonen i bransjen har forverret seg betydelig siden desember og mange har tært på reservene lenge.
  • 55 prosent av sentrene oppgir at de har store likviditetsutfordringer. Hvis vi inkluderer de som oppgir at de i noen grad har utfordringer med likviditeten, så er andelen med likviditetsutfordringer på over 70 %. 

  Virke har i tillegg hentet inn informasjon fra den nasjonale kompensasjonsordningen. Tallene viser at mange har hatt store problemer:

  • I snitt har private treningssentre meldt inn et omsetningsfall på 50 % for januar og februar gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen. Kravet for å få støtte gjennom ordningen er å ha et omsetningsfall på minst 30 %. Det gjør at omsetningsfallet på 50 % trolig ikke er representativt for hele bransjen, men for de aller hardest rammede sentrene. Til sammenligning var omsetningsfallet på rundt 40 % i Virkes medlemsundersøkelse for disse to månedene.
  • 96 treningssentre fikk kompensasjon for perioden januar til februar. Samlet støttebeløp var på drøye 22 millioner, mens samlet omsetningsfall i perioden sammenlignet med referanseperioden var 70 millioner.
  • I snitt har treningssentrene som hadde minst 30 % omsetningsfall fått dekket 47 % av sine faste uunngåelige kostnader perioden januar – februar 2021 av den nasjonale kompensasjonsordningen.

  Disse tallene kan brukes ved søknad til kommunen om lokal kompensasjon.

 • : Neste trinn i nasjonal gjenåpning skjer 27. mai

  Vi er glad for at regjeringen har lyttet til våre krav og utvider lettelsene for trening både inne og ute. Vi etterlyser fortsatt at restriksjonene for gruppestørrelse på trening er basert på plass og ikke kun antall deltakere.

  Her finner du mer informasjon om andre trinn i gjenåpningsplanen

 • Les flere oppdateringer her

Bli medlem i Virke

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Informasjonsmateriell

 • Smittevernstandarden i brosjyreform kan gis til medlemmer og ansatte.
 • Plakat fra FHI (se baksiden av brosjyren) med generelle smittevernråd som kan henges opp på sentrene.
 • Plakat for trening om viktigste smittevernråd som kan henges opp på sentrene.
 • Handlingsplan ved smitte i treningsvirksomheter til ansatte. 

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.