Oppdrag eller midlertidig arbeidsforhold?

Hvis du trenger å tilknytte arbeidsplassen ekstra kapasitet for en periode med mye trøkk eller spesielle utfordringer, så kan det være en mulighet å leie disse ressursene i stedet for å ansette noen direkte i virksomheten.

Når man tilknytter seg slike ressurser skal man skrive en kontrakt – Spørsmålet er hva slags kontrakt, og hvorfor det er så nøye hvilken type kontrakt man velger?

Etter at vikarer som er tilknyttet gjennom byrå nylig har fått sterkere stillingsvern, har det også blitt mer kostbart å tilknytte seg dem. Hvis tilknytningen kan regnes som et oppdrag i stedet, vil du slippe mange utgifter som følger med et ansettelsesforhold - slik som sykepenger, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, skatt av lønn, feriepenger, pensjonsinnskudd og yrkesskadeforsikring.

Da er du heller ikke forpliktet til å gi personen de samme godene som om han var direkteansatt i din virksomhet, slik som for eksempel fri trening på treningssenter eller rabatter på tjenester som virksomheten selger.

Hva er forskjellen på oppdrag og arbeidsgiverforhold?

Det er ikke til å komme bort fra at det kan friste å kalle tilknytningen et oppdrag heller enn et ansettelsesforhold. Konsekvensene av å trå feil, enten ved kontraktsinngåelse eller underveis i forholdet, kan likefullt koste deg dyrt! Før du signerer en kontrakt bør du derfor sjekke om forholdet med rette kan kategoriseres som et oppdrag, eller om dere ikke kommer utenom at det er et midlertidig arbeidsforhold.

Når det skal vurderes, er det blant annet viktig å vite at

- hvis vedkommende forventes å underordne seg din ledelse og kontroll, og
- hvis det er du som innleier som bærer risikoen for resultatet av det arbeidet som skal utføres, 

taler det for at forholdet faktisk er et arbeidsforhold.

Hvis din virksomhet stiller kontor, utstyr og eventuelle andre hjelpemidler til rådighet for personen, taler også det for at det er et arbeidsforhold.

Ved en oppdragskontrakt har du mindre kontroll

Hvis du har inngått en oppdragskontrakt bør du ikke falle for fristelsen til å instruere personen i måten hun eller han gjør jobben sin, legge deg bort i arbeidstiden eller på andre måter opptre som om du har styringsrett over vedkommende.

I det man utøver arbeidsledelse, vil det som i utgangspunktet var ment som en oppdragskontrakt raskt kunne vurderes rettslig som en arbeidskontrakt. Dette vil kunne gi den det gjelder rett til å kreve fast ansettelse. Da vil du som arbeidsgiver få ekstra kostnader på toppen av avtalt pris for oppdraget, og arbeidstaker kan for eksempel kreve erstatning hvis tilknytningen avsluttes uten at det foreligger saklig grunn for oppsigelse.

Det er nemlig hvordan kontrakten håndheves som vil være avgjørende hvis det på et tidspunkt kommer til en uenighet om hvorvidt personen som har vært tilknyttet skal anses som ansatt eller oppdragstaker. Dette skjer gjerne oftere i tider med strammere økonomi - folk kan bli mindre risikovillige og søker tryggheten som følger med fast ansettelse.

Selv om det kan friste med et oppdrag, vil det ofte være riktigere med en arbeidsavtale. Da vil du selv kunne lede arbeidet deres og veilede dem underveis. Du vil heller ikke risikere å måtte betale både avtalt oppdragspris på toppen av alle utgiftene som løper om personen skulle ha krav på og krever ansettelse.

Ta gjerne kontakt med rådgiver i Virke for veiledning om dette temaet – gjerne før kontrakt er signert.