Markedsføringsloven

En EU-undersøkelse viser at mange forbrukere blir villedet i forbindelse med markedsføring av prisreduksjoner på varer, spesielt når det gjelder netthandel. Denne siden gir informasjon om reglene og tiltakene EU setter inn for å bekjempe bl.a prisjuks på nettet, og hvordan dette følges opp av norske tilsynsmyndigheter med bakgrunn i markedsføringsloven.

En undersøkelse fra 22. februar 2019, foretatt av EU-kommisjonen, viser at 60 prosent av netthandelssteder bryter reglene knyttet til prismarkedsføring. 30 prosent av netthandelsstedene har alvorlige brudd i form av ”uekte” priser, f.eks fiktive førpriser og ”rabatter” som ikke har noe sammenligningsgrunnlag. Dette vil EU-kommisjonen og forbrukermyndighetene i EU-landene og Norge slå hardere ned på.

Virke har tatt opp markedsføringsjuks overfor norske forbrukermyndigheter. Netthandel følger ikke nasjonale grenser. Regler må være felles i det indre markedet, og håndheving må være grenseoverskridende. Norske handelsbedrifter rammes av konkurrenter som jukser med prisene på nettet. Markedsføringsregler håndheves strengt overfor norske handelsbedrifter, og Virke krever at reglene må håndheves like strengt overfor nettkonkurrenter i utlandet og på online plattformer som finn.no.  

EU-undersøkelsen omfatter 560 netthandelssteder som selger bla. klær, husholdningsartikler, elektronikk, samt strømmetjenester og billettsalg. Undersøkelsen viser at det er grunn til å skjerpe oppfølgingen av markedsføringsregler ved nettsalg:

  • I 60 prosent av tilfellene var det brudd på regler for prismarkedsføring (nedsatt pris, rabatter osv). 31 pst alvorlige brudd
  • I 39 pst av tilfellene var det høyere pris til forbrukeren enn det som ble oppgitt på nettet
  • 30 prosent av nettstedene hadde ikke oppfylt krav om opplysning til forbruker om angrerett

EU-kommisjonen og forbrukermyndighetene i EU-landene vil slå hardere ned på brudd på markedsføringsregler på nettet. Forbrukertilsynet i Norge er med i dette samarbeidet. Virke følger opp EUs prosesser og Forbrukertilsynet for å sikre at det blir like konkurransevilkår på nettet.

Forbukertilsynet aksjonerer mot userøse netthandlere

9. april 2019: Forbrukerrådet svartelistet 139 nettbutikker for uærlig og uredelig markedsføring, mens Forbrukertilsynet følger opp flere for brudd på markedsføringsloven. Nettselskaper som er i forbrukermyndighetenes søkelys opererer i flere land, og samarbeidet mellom forbrukermyndighetene styrkes i EU.

Virke er glad for at det norske Forbrukertilsynet deltar mer aktivt i samarbeidet i Norden og EU. Vi mener det er helt avgjørende at markedsføringsloven håndheves overfor nettaktører i andre land som selger til norske forbrukere. Det må være likhet for loven og like vilkår. 

Fordi netthandel er grenseoverskridende, er det helt avgjørende for norske handelsbedrifters konkurranseevne at loven håndheves likt for alle som selger til norske forbrukere. Ref. brudd på markedsføringslovens strenge regler om prismarkedsføring.
Virke ba våren 2018 Forbrukertilsynet om å sørge for at markedsføringslovens bestemmelser om prismarkedsføring følges opp likt overfor fysiske butikker og online markedsplasser som Finn.no og nettsteder i bl.a. Sverige som markedsfører nedsatt pris til norske forbrukere. Markedsføring av nedsatt pris er svært salgsfremmende. Derfor er det viktig å ha like konkurransevilkår.

Forbrukertilsynet har fulgt opp dette overfor flere online markedsplasser sommeren og høsten 2018.  I 2018 samarbeidet norske og svenske forbrukermyndigheter om Trademax, som endte opp med bot i Sverige. 

Forbrukertilsynet har nå fått anmeldelser på flere nettbutikker som opererer i mange EU/EØS-land. Dette følges opp både på EU-plan og i direkte samarbeid mellom norske og svenske, danske og andre myndigheter.

Les mer om forbrukermyndighetenes tiltak mot useriøse nettaktører i Dagens Næringsliv.