Oppdateringer

 • : Ber regjeringen fjerne formuesskatt på arbeidende kapital

  Virke og 10 andre organisasjoner i næringslivet ber regjeringen prioritere fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital for å styrke norskeide bedrifters likviditet og evne til å investere, sysselsette og omstille seg i en krevende tid.

  De 11 organisasjonene, som utgjør Alliansen for privat norsk eierskap, krever:

  • fortsatt nedtrapping av formuesskatten på arbeidende kapital i revidert nasjonalbudsjett som regjeringen legger frem 11. mai
  • full fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2022.

  Norsk næringsliv har møtt store utfordringer i 2020 og 2021, og har en krevende gjenreisnings- og omstillingstid foran seg. Svært mange bedrifter har fått store likviditetsutfordringer som følge av koronakrisen og bortfall av markeder både lokalt og internasjonalt. Formueskatten fastsettes uavhengig av bedriftenes lønnsomhet og likviditet og forsterker dermed en allerede vanskelig økonomisk situasjon for mange bedrifter. Det handler i verste fall om bedriftenes evne til å overleve. Det handler også om bedriftenes evne til å fornye og omstille seg i tiden etter krisen. Mange bedrifter er inne i en omstillingsperiode med investeringer i ny teknologi, digitale og mer bærekraftige løsninger. Med svekket likviditet i 2020 og 2021 stopper omstillingene opp i store deler av norsk næringsliv. Alliansen for privat, norsk eierskap mener det er helt nødvendig at norske bedriftseiere i tiden fremover får beholde mest mulig egenkapital.

 • : Statsbudsjettet: Reduksjon i formueskatten

  Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten i formueskatten på arbeidende kapital med 10 prosentpoeng fra 35 til 45 prosent. Dette betyr i praksis at skattegrunnlaget for formueskatten på aksjer og eiendeler går ned og at skatteregningen for bedriftseiere reduseres fra 2021. 

 • : Norskeide bedrifter må få beholde egenkapital

  Med svekket likviditet i 2020 stopper omstillingene opp i store deler av norsk næringsliv. 

  Virke og 10 andre næringsorganisasjoner i Alliansen for privat, norsk eierskap mener det er helt nødvendig at norske bedriftseiere i tiden fremover får beholde mest mulig egenkapital, og at formuesskatten på arbeidende kapital – verdier knyttet til bedriftene -  reduseres i 2021 og fjernes i løpet av de nærmeste årene.

  De 11 næringsorganisasjonene ba i et brev 18.september om at partiene på Stortinget prioriterer reduksjon i formuesskatt på den arbeidende kapitalen i statsbudsjettet for 2021. Dette for å styrke norskeide bedrifters likviditet og evne til å investere, sysselsette og omstille seg i en krevende tid.

 • : Glad for reduksjon i formuesskatt på arbeidende kapital og gründertiltak

  Virke er glad for at regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten for næringskapital («arbeidende kapital») i formuesskatten med 10 prosent, fra 25 til 35 prosent. Det vil styrke privat norsk eierskap og næringslivets mulighet til å investere i nye arbeidsplasser.

  Primært mener Virke at formuesskatten på arbeidende kapital burde fjernes i sin helhet, i hvert fall for 2020 og 2021. En særnorsk skatt på norsk eierskap er ikke riktig medisin for å få fart på økonomien. 

  Regjeringen foreslår også å redusere verdsettelsesrabatten for primærboliger til 50 prosent for den delen av beregnet markedsverdi som overstiger 15 millioner kroner fra 2021. Fradragsordningen for investeringer i gründerbedrifter/oppstartsselskaper utvides til å gjelde ansatte, i første omgang i to år, og beløpsgrensene økes fra 500 000 kroner til 1 millioner kroner per skattyter og fra 1,5 milloner kroner til 5 millioner kroner per selskap. Den maksimale skattefrie fordelen man kan få hvis man kjøper aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet, det vil si den bedriften man er ansatt i, økes fra 3 000 kroner til 5 000 kroner.