Grensehandel

Stans i grensehandelen ga 8,6 milliarder kroner i økt omsetning av drikke, kjøtt, snacks og tobakk i norske dagligvarebutikker og drikkevarer på Vinmonopolet i fjor. Det viser en rapport Menon economics har utarbeidet for Virke i april 2021. Norge taper over 10 000 arbeidsplasser på grensehandelen. Reduksjonen av særavgifter på grensehandelsvarer i statsbudsjettet for 2021 er et skritt i riktig retning, men avgiftsforskjellene til Sverige er fortsatt store. En ytterligere redusering av særavgifter vil gjøre at vi kan beholde omsetning og arbeidsplasser i Norge når grensene åpnes igjen.

Virke mener

 • Avgiftsnivået må harmoniseres med våre naboland.
 • Konkurransevridende avgifter som eksempelvis grunnavgiften for engangsemballasje må avvikles. Denne må erstattes med en ordning som fremmer gjenbruk av miljøvennlig plast, slik bransjen har foreslått.
 • Kunnskapsnivået om grensehandelen må opp. I dag vet vi svært lite om hva nordmenn faktisk handler i utlandet. Dermed vet vi også svært lite om hvilken effekt på kostholdet det høye avgiftsnivået har. Vi frykter at høye avgifter bidrar til hamstring av usunne varer, som igjen går ut over kostholdsutviklingen.

Stor vekst i Norge med koronastengte grenser

Menon-rapporten har sett på omsetningen i grensehandelsområdet av seks utvalgte varekategorier som anses som varer vi typisk handler over grensa:

 • alkohol
 • ikke-alkoholholdige drikker
 • dypfryst kjøtt
 • ferskt kjøtt, snacks
 • tobakk

Grensehandelsområdet er definert til å bestå av de tidligere fylkene Akershus, Oslo, Sør-Trøndelag, Vestfold og Østfold, mens Hordaland er valgt som kontrollgruppe.

Analysen viser at omsetningen av de seks varekategoriene, inkludert Vinmonopol innenfor grensehandelsområdet, har sett en vekst på 8,6 milliarder kroner, som kan forklares av redusert grensehandel i 2020. Den økte omsetningen er fordelt med 5,8 milliarder til dagligvarebutikker og 2,8 milliarder til Vinmonopolet. Denne analysen gjelder bare seks utvalgte varekategorier - den samlede grensehandelsrelaterte veksten i norsk handel er betydelig høyere.  

Gå til rapporten

Hvorfor er grensehandel et problem?

Grensehandelen går ut over hele norsk matverdikjede: fra bønder, til matprodusenter og butikker. Dette påvirker norske arbeidsplasser negativt, i tillegg til at staten mister inntektene fra avgifter på varene som kjøpes.

En betydelig del av grensehandelen er dagligvarer. Grensehandelen er større enn omsetningen til eksempelvis Bunnpris, og større enn den samlede omsetningen av mat- og dagligvarer i kiosk og bensin-markedet. I tillegg til grensehandelen som gjøres på dagsturer til utlandet, kommer både grensehandel som skjer på reiser med overnatting, og digital grensehandel. Det er grunn til å frykte at den reelle grensehandelen er klart større enn offisielle tall viser.

Nordmenns grensehandelsvaner

Kunnskapsgrunnlaget om nordmenns grensehandel er svakt. En pilotundersøkelse SSB publiserte i 2020 indikerer at grensehandelen er langt høyere enn vi hittil har trodd. Denne undersøkelsen viste at nordmenn grensehandlet for 2 milliarder kroner kun i september 2019 alene.  Om denne måneden er representativ for resten av året, vil det gi en årlig grensehandel på minst 24 milliarder.

SSBs pilotundersøkelsen viste videre at halve handlekurven nordmenn tar med seg hjem fra grensehandelen, består av avgiftsbelagte varer. I dag inkluderer statistikk over norsk kostholdsutvikling kun varer kjøpt i Norge. Om grensehandelen tas med, vil bildet trolig se ganske annerledes ut.

Siste oppdateringer

 • : Nytt gjennomslag for særavgiftsreduksjon

  Avgiften på alkoholfrie drikkevarer fjernes i revidert nasjonalbudsjett, med virkning fra 1. juli. Frp har fått gjennomslag for dette i en avtale med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett, i tråd med krav og innspill fra Virke.

  Mineralvann er blant de aller viktigste lokkevarene, og har stor betydning for grensehandelen. Når grensene åpnes igjen, vil både sjokolade- og sukkeravgiften, som ble fjernet fra 1. januar 2021, og avgiften på alkoholfrie drikkevarer, være borte. Det vil innebære at handelsnæringen kan beholde mer omsetning og arbeidsplasser i Norge.

  Fjerning av avgiften på alkoholfrie drikkevarer har stor betydning for drikkevareprodusenter og dagligvare, men også for omsetning og arbeidsplasser i kiosker, bensinstasjoner og faghandelen. Dette kommer av at klassiske lokkevarer som godteri og brus drar oss over grensen. En fersk grensehandelsanalyse fra Folkehelseinstituttet peker på at vi hamstrer mer av de særavgiftsbelagte varene ved grensehandel enn ved normal handel. Lokkevareeffekten virker slik at når vi først er på tur for å handle de særavgiftsbelagte varene, plukker vi med oss klær, sko, sportsutstyr, apotekvarer, mat og en rekke andre varegrupper.

  Fjerningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer gir en avgiftslettelse på til sammen 1,1 mrd kroner på helårsbasis, 550 millioner i 2021 ettersom endringen trer ikraft 1. juli.

  Stortinget vedtar revidert nasjonalbudsjett og fjerningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer 18. juni.

 • : Norsk økonomi trenger treffsikre grensehandels-tiltak

  Ferske tall fra SSB viser at vi brukte 88 prosent, eller 14 milliarder kroner, mindre på grensehandel i 2020, enn i 2019. På samme tid opplevde norsk varehandel enorm vekst. Vi mener oppturen i varehandelen var viktig for norsk økonomi i et år preget av stigende arbeidsledighet, og at vi nå trenger mer kunnskap for å gjøre treffsikre grep for å oppnå varig lav grensehandel. 

  Mer om dette finner du her

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.