Innovasjon og forskning

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. En ny ide eller oppfinnelse fra forskning eller nye smarte måter å jobbe på, blir ikke til en innovasjon før den har nådd ut til et marked med brukere eller kunder.

Innovasjonspolitikk

Handels- og tjenestenæringen sysselsetter om lag 8 av 10 arbeidstakere i Norge. Innovasjon er premissgivende for sysselsettingen, verdiskapingen og velferden. En ny ide blir ikke til en innovasjon før den nyttiggjøres av markedet.

Illustrasjon med en dame som tenker

Virke mener

Virke mener virksomhetenes evne til å innovere er nøkkelen for å oppnå økonomisk lønnsomhet og langsiktig vekst. Vi jobber målrettet for at våre virksomheter blir mer konkurransedyktige ved å bruke og tilby innovative løsninger. Formålet er at innovasjonene kan utnyttes i både etablerte markeder og lede til åpningen av nye markeder.

Virke jobber for at det nasjonale virkemiddelapparatet tilrettelegger for at virksomhetene kan gjennomføre hele innovasjonsprosessen, fra idé til marked. En vellykket innovasjonsprosess krever at virksomheten har korrekt kompetanse og tilstrekkelige med ressurser. Det er derfor avgjørende at blant annet Innovasjon Norge, Nysnø og andre virkemiddelaktører tilbyr treffsikre virkemidler som er egent til å øke innovasjonsgraden i norske virksomheter.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

    Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

    Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

    Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene