Likestilling og mangfold i arbeidslivet

Alle skal ha like rettigheter og muligheter for å delta og bidra i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. En mangfoldig arbeidsstyrke der mennesker med ulik alder, kjønn og bakgrunn deltar, styrker verdiskaping og bidrar til økonomisk og sosial bærekraft.

Kort fortalt

  • Virke samarbeider med She Community om flere tiltak for like muligheter for kvinner og menn i næringslivet.
  • Virke er en pådriver for et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv, som både sikrer virksomhetene verdifull arbeidskraft og som gir mennesker nye muligheter.
  • Svært mange av dem som står utenfor arbeidslivet, får en sjanse til å komme inn i handels- og tjenestenæringen. Virke jobber for at det skal være enkelt og ubyråkratisk for virksomhetene å gi noen en sjanse til å komme i jobb.

Likestilling

Den høye yrkesdeltakelsen blant norske kvinner har bidratt til en formidabel verdiskaping og til bedre muligheter for kvinner. Selv om likestillingen i Norge har kommet langt, er det fortsatt utfordringer med å sikre like muligheter for alle. Virke samarbeider med She Community om flere tiltak for like muligheter for kvinner og menn i næringslivet. Vi oppfordrer våre virksomheter til å delta i She Index, som måler kjønnsbalanse i lederstillinger og tiltak for å sikre like muligheter for kvinner og menn i bedriftene. Virke støtter tredeling av foreldrepermisjon, og er mot kontantstøtten som vi mener forhindrer likestilling.

5 råd til mer likestilling i din virksomhet:

Vi er ikke i mål i med likestilling! Her er fem råd til mer likestilling:

  1. Likestilling må måles.
  2. Du må ha gode ansettelsesprosesser.
  3. Kvinner må kvalifisere seg.
  4. Snakk om hvordan dere får til likestilling.
  5. Skap en god kultur!

Et mangfoldig arbeidsliv

Handels- og tjenestenæringen har lang tradisjon for å satse på mennesker med ulik erfaring og bakgrunn. Virke er en pådriver for et inkluderende arbeidsliv, som både sikrer virksomhetene verdifull arbeidskraft og som gir mennesker nye muligheter.

Virke har blant annet samarbeidet med Seema om utvikling av mentorprogrammet Humentor som baseres på mangfoldsledelse. I programmet fikk unge og høyt utdannede kvinner med multikulturell bakgrunn mentorer blant ledere på høyt nivå og med lang erfaring fra arbeidslivet.

Virke støtter opp om tiltak som sikrer at seniorer kan få muligheter og utvikle sin kompetanse gjennom hele karrieren, slik at de kan stå i arbeid så lenge som mulig.

Kontakt