Omstilling, internasjonalisering og beredskap

Omstilling og nye lovkrav går hånd i hånd. Det er avgjørende for virksomhetenes omstilling og verdiskaping at regler er enkle å etterleve og at rapporteringsbyrden er håndterbar, og tilpasset små og mellomstore virksomheter. Virke har som mål at virksomhetene skal få en enklere hverdag, slik at de kan bruke sine ressurser på å utvikle lønnsomme arbeidsplasser for fremtiden.

Digitalisering og kunstig intelligens er en sterk driver for utvikling av forretningsmodeller i handels- og tjenestenæringene. Teknologisk utvikling følges av regulatorisk utvikling, som først og fremst skjer i EU. Når regler innføres på europeisk nivå, er det med på å sikre norsk næringsliv muligheten til å konkurrere på like vilkår. Derfor er det avgjørende for konkurransekraften i handels- og tjenestenæringene at Norge legger et ambisiøst felleseuropeisk regelverk til grunn, og forsøker å bidra til å påvirke utviklingen i EU/EØS fremfor å vedta nasjonale særreguleringer. Særlig viktig for handels- og tjenestenæringene er personvern- og forbrukerregler, regler for datainnsamling og -deling, kunstig intelligens, identifikasjon og betalingstjenester, og den grønne giv.

Videre, i tilfelle krig eller annen beredskapskrise vil mange virksomheter i handels- og tjenestenæringen spille en sentral rolle i landets totalberedskap. Virke mener det er svært viktig at næringsliv og frivilligheten kobles tettere på det nasjonale beredskapsarbeidet. 

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene