Omstilling er den nye normalen

Gjennom koronapandemien ser vi de største endringene i forbruksmønster vi har sett i moderne tid. Forbrukere bruker mer på varer, særlig ting til egne hjem, og mindre på tjenester, særlig reiser og opplevelser.

Mange virksomheter opplevde at deres normale salgskanaler ble stengt eller kraftig påvirket av smitteverntiltak. Handels- og tjenestenæringen reagerte umiddelbart. 76% av norske bedriftsledere rapporterer at de har innovert som respons på krisen, viser resultatene fra et forskningssamarbeid mellom Norges Handelshøyskole, Virke og Handel og kontor.

Søk om midler til bedriftsintern opplæring (BIO)

Bedriftsintern opplæring (BIO) er pengestøtte som går til opplæring internt i bedriften. Omstillingsarbeid er krevende, og de fleste bedrifter trenger ny kompetanse for å sette i gang. BIO-midler er derfor en utmerket mulighet til å styrke, utvide og videreutvikle de ansattes kompetanse. Dersom din virksomhet har skissert en god plan for opplæringen, kan kollegaene dine ende opp med et skikkelig kompetanseløft!

Her kan du lese mer om ordningen

Bransjeprogram med gratis studie- og opplæringstilbud

Regjeringen har etablert ni treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Opplæringstilbudene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett. Hvis du er permittert, kan du delta uten å miste dagpengene dine. Vær tidlig ute, plassene fylles raskt opp!

Finn aktuelt kurs og meld deg på her

Våre anbefalinger til virksomheter i omstilling

 • Ikke vær redd for å utfordre gjeldende strategi. Vær kritisk til hvilke tiltak dere har prioritert hittil, både internt og i markedet.
 • Sett kunden i sentrum. Undersøk og forstå hva kundene deres har behov for i dag, og bruk tiden på de markedene, produktene, tjenestene og samarbeidspartnerne som vil drive omsetningsveksten fremover.
 • Alt som glimrer er ikke gull. Og alt som digitaliseres gir ikke nødvendigvis penger i kassa. Prioriter teknologiske investeringer som kan gi avkastning på kort og mellomlang sikt.
 • Forretningsmodellen din er ikke hellig. Hvis markedet deres går fra tradisjonelle til digitale salgskanaler, ta de nødvendige stegene for å omstille til en ny og mer effektiv forretningsmodell.

Vi hjelper deg!

Det finnes nok av omstillingsprosesser som har båret galt av sted. Dette må du være klar over for å unngå negativ innvirkning på arbeidsmiljøet og bunnlinjen:

 1. Nedbemanninger kan være store, omfattende og ramme mange ansatte, eller de kan være mindre og ramme kun få ansatte. Ved nedbemanning må du som arbeidsgiver følge vilkårene og formkravene for oppsigelse. En liten formfeil i denne prosessen, kan føre til at oppsigelsen blir kjent ugyldig.
 2. Vil du endre arbeidsoppgavene til en arbeidstaker, redusere arbeidstiden og/eller lønnen, eller flytte den ansatte til en annen avdeling i landet? Hva ligger innenfor og utenfor styringsretten? Hvor går grensen mot såkalt endringsoppsigelse? Tar du feil her, kan omorganiseringen stoppe opp og måtte skrus tilbake til start.
 3. Arbeidstaker vil også kunne iverksette rettslige skritt for å få avklart om arbeidsgiver har hatt saklig grunn til å foreta endringer. Arbeidstaker kan i slike tilfeller reise krav om å fortsette i stillingen, kreve avholdt forhandlingsmøte og forhandle om sluttpakke. Dette kan koste deg dyrt. I ytterste konsekvens kan det medføre domstolsbehandling.

Vi hjelper deg å lykkes med dine prosesser knyttet til omstilling. Delta på vårt kurs i omstilling og få med deg verktøy til å styre riktig.

Innovasjon som kriseverktøy

Over halvparten av virksomhetene (51 %) har utviklet nye produkter eller tjenester, vesentlig endret sine prosesser, rettet seg mot nye kundesegmenter eller utviklet nye distribusjons- og logistikksystemer. De har brukt innovasjon som kriseverktøy.

Et av kjennetegnene ved innovasjons- og omstillingsaktiviteten under pandemien, er den raske utbredelsen av teknologi og prosesser som allerede var etablert i andre bransjer eller som viste lovende resultater hos lignende bedrifter. Eksempelvis økte utbredelsen av netthandelsløsninger i norsk varehandel under pandemien, og netthandelsomsetningen satte nye rekorder. Selv om slike innovasjoner ikke nødvendigvis var nye for omverden, var de nye for bedriften. Dermed flytter de virksomheten i riktig retning. Når vellykkede innovasjoner sprer seg til mange bedrifter på kort tid, løfter det hele næringer til et nytt nivå.

Forskningen viser at de vanligste innovasjonene under pandemien var digitale:

 • Bruk av digitale verktøy i interaksjon med kundene: 65% oppgir økning
 • Bruk av digitale verktøy i interne arbeidsprosesser: 59% oppgir en økning
 • Bruk av digitale verktøy i interaksjon med leverandørene: 53% oppgir en økning
 • Økt digitalt innhold i varer og tjenester: 48% oppgir en økning

Selv om disse innovasjonsaktivitetene skjedde under ekstraordinære omstendigheter, forventer 72% av bedriftslederne at disse innovasjonene vil være verdifulle også etter krisen. Selv om den økte innovasjonsaktiviteten ble utløst av pandemien, kan vi vente at effektene blir vedvarende.

Kilde: COVID-19 AND HUMAN CAPITAL: CATACLYSM AND CATALYZER, Norges Handelshøyskole

Ved inngangen til fjerde kvartal 2021 peker pilene for handels- og tjenestenæringen oppover. Handelsbedriftene omsetter fortsatt på høye nivåer, mens bransjene som hadde lav aktivitet under pandemien ser at aktiviteten tar seg opp. Omstillerne får testet sine nye forretningsmodeller, produkter og prosesser.

Da krisen traff handels- og tjenestenæringen, reagerte vi med omstilling. Det har gitt mange tusen virksomheter erfaring med å gjøre endringer på driftsmodellen, og løftet det teknologiske nivået til næringen som sysselsetter flest mennesker i Norge. Det er verdifull erfaring som vil komme godt med også etter pandemien.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.