Omstilling er den nye normalen

Aldri før har evnen til å omstille seg raskt vært viktigere. Koronapandemien har krevd en enorm vilje til endring og innovasjon. I tillegg står vi overfor en stadig hurtigere teknologisk utvikling, et globalt marked med konkurranse fra store utenlandske aktører, og økte forventninger bærekraft og samfunnsansvar.

Våre anbefalinger til virksomheter i omstilling

 • Ikke vær redd for å utfordre gjeldende strategi. Vær kritisk til hvilke tiltak dere har prioritert hittil, både internt og i markedet.
 • Sett kunden i sentrum. Undersøk og forstå hva kundene deres har behov for i dag, og bruk tiden på de markedene, produktene, tjenestene og samarbeidspartnerne som vil drive omsetningsveksten fremover.
 • Alt som glimrer er ikke gull. Og alt som digitaliseres gir ikke nødvendigvis penger i kassa. Prioriter teknologiske investeringer som kan gi avkastning på kort og mellomlang sikt.
 • Forretningsmodellen din er ikke hellig. Hvis markedet deres går fra tradisjonelle til digitale salgskanaler, ta de nødvendige stegene for å omstille til en ny og mer effektiv forretningsmodell.

Førre til topps i Årets omstiller

Den lille lokale bedriften har imponert med omstilling og flere positive grep i året som har gått.  

Hovedorganisasjonen Virke kårer hvert år Årets omstiller for å hedre virksomheter, bedrifter eller foretak som i løpet av perioden 2021-2022 har vist stor vilje og evne til omstilling.

I år ble 14 bedrifter nominert – alt fra selskaper med milliardomsetning til mindre, lokale bedrifter. Vinneren ble Førre, som produserer vinduer, skyvedører, balkongdører og ytterdører i tre på fabrikken like utenfor Haugesund.

Familiebedriften har blant annet gått bort fra masseproduksjon til å lage kvalitetsprodukter, tatt en rekke grep som er bra for miljøet og tar samfunnsansvar ved å ansette personer fra NAV.

–  Førre er en imponerende bedrift. De klarer seg veldig godt i et marked med sterk konkurranse og er et eksempel på en bedrift det er veldig lett å heie på. Jeg er veldig glad på deres vegne, og håper de bruker denne prisen som inspirasjon til fortsatt omstilling i henhold til kundenes ønsker og behov langt inn i fremtiden, sier konstituert administrerende direktør Mille Haslund Mellbye i Virke.

 • Verdig vinner

  Juryen, bestående av Heidi Aven (SHE Community), Espen Karlsen (Jernia), Anniken Fjelberg (Identio), Sverre Rosén (Cirkle K) og Mellbye har følgende begrunnelse for hvorfor Førre danker ut større og mindre konkurrenter:

  Juryen er svært begeistret for familiebedriften Førre. Dette er en liten bedrift som har tatt grep som sikrer arbeidsplasser i et svært konkurransepreget marked. Bedriften har blant annet gått bort fra masseproduksjon og satser tungt på kvalitet. De har derfor funnet en nisje i markedet som gir lønnsom vekst.

  Vi liker at de har tatt flere bærekraftige valg som gjør det lettere å nå klimamålene. Bedriften tar blant annet avkapp fra kutting av trevare, gjør det om til spon og bruker det til oppvarming av fabrikklokalet. I tillegg har de laget en bærekraftstrategi og er nå i innspurten av en miljøfyrtårnsertifisering. Alt dette samtidig som omsetningen har økt.

  Vi mener Førre er et solid eksempel på en liten lokal bedrift som samarbeider med flere andre bedrifter og skaper positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. De tar samfunnsansvar og sysselsetter folk fra NAV, spesielt de som har vært lenge ute av arbeidslivet. Førre konkurrerer med noen skikkelige tungvektere i årets kåring av Årets omstiller. Juryen vil gi hederlig omtale til de andre kandidatene, men mener Førre er en rollemodell for andre mellomstore bedrifter og dermed er en verdig vinner.

 • Vinner medlemskap

  Førre ble tildelt prisen under årets Virke Arena i Oslo Spektrum, hvor daglig leder Birger Førre og salgsleder Kate Elin Østebøvik Haugen var til stede.   

  • Dette er veldig stas! Alle 23 ansatte på fabrikken vår gleder seg over en anerkjennelse og kjenner på stolthet for hva vi har fått til sammen. Vi har vært tro mot en nøysom og solid produksjon, samtidig som vi har vært nysgjerrige nok til å møte et fleksibelt marked som ønsker våre flotte treprodukter, sier Birger Førre.

   

  • Vi er ett team som jobber for at dette skal bli vellykket. Vi er svært takknemlige for denne prisen. Vi er klare for å jobbe videre, for vi vet at vi har det som skal til for å få det til: Maskinene, materialene og det viktigste - nemlig menneskene, sier han.
 • Kriteriene i konkurransen

  Kriteriet for å bli Årets omstiller er at virksomheten, bedriften eller foretaket har vist stor vilje og evne til omstilling i løpet av perioden 2021-2022. Det er ikke et krav at selve omstillingen ble gjennomført i perioden, men resultatene bør ha blitt synlige, eller fortsatt vært å anse som aktuelle og nye i tidsperioden.

  Det er en forutsetning at prisvinneren bidrar positivt mot et eller flere klima- og miljømål og ikke påvirker bærekraftsmålene negativt.

  Rent konkret bør virksomheten har vist omstillingen gjennom ett eller flere at disse kriteriene:

  • Skapt noe innovativt eller nyskapende
  • Endret eller skapt en ny forretningsmodell
  • Skapt nye arbeidsplasser og bidratt positivt til nærmiljøet
  • Endret virksomheten til å drive på en mer bærekraftig måte
  • Bidratt til å oppfylle ett eller flere av FNs bærekraftsmål

Innovasjon som kriseverktøy under pandemien

Over halvparten av virksomhetene (51 %) har utviklet nye produkter eller tjenester, vesentlig endret sine prosesser, rettet seg mot nye kundesegmenter eller utviklet nye distribusjons- og logistikksystemer. De har brukt innovasjon som kriseverktøy.

Et av kjennetegnene ved innovasjons- og omstillingsaktiviteten under pandemien, er den raske utbredelsen av teknologi og prosesser som allerede var etablert i andre bransjer eller som viste lovende resultater hos lignende bedrifter. Eksempelvis økte utbredelsen av netthandelsløsninger i norsk varehandel under pandemien, og netthandelsomsetningen satte nye rekorder. Selv om slike innovasjoner ikke nødvendigvis var nye for omverden, var de nye for bedriften. Dermed flytter de virksomheten i riktig retning. Når vellykkede innovasjoner sprer seg til mange bedrifter på kort tid, løfter det hele næringer til et nytt nivå.

Forskningen viser at de vanligste innovasjonene under pandemien var digitale:

 • Bruk av digitale verktøy i interaksjon med kundene: 65% oppgir økning
 • Bruk av digitale verktøy i interne arbeidsprosesser: 59% oppgir en økning
 • Bruk av digitale verktøy i interaksjon med leverandørene: 53% oppgir en økning
 • Økt digitalt innhold i varer og tjenester: 48% oppgir en økning

Selv om disse innovasjonsaktivitetene skjedde under ekstraordinære omstendigheter, forventer 72% av bedriftslederne at disse innovasjonene vil være verdifulle også etter krisen. Selv om den økte innovasjonsaktiviteten ble utløst av pandemien, kan vi vente at effektene blir vedvarende.

Kilde: COVID-19 AND HUMAN CAPITAL: CATACLYSM AND CATALYZER, Norges Handelshøyskole

Ved inngangen til fjerde kvartal 2021 peker pilene for handels- og tjenestenæringen oppover. Handelsbedriftene omsetter fortsatt på høye nivåer, mens bransjene som hadde lav aktivitet under pandemien ser at aktiviteten tar seg opp. Omstillerne får testet sine nye forretningsmodeller, produkter og prosesser.

Da krisen traff handels- og tjenestenæringen, reagerte vi med omstilling. Det har gitt mange tusen virksomheter erfaring med å gjøre endringer på driftsmodellen, og løftet det teknologiske nivået til næringen som sysselsetter flest mennesker i Norge. Det er verdifull erfaring som vil komme godt med også etter pandemien.

Bransjeprogram med gratis studie- og opplæringstilbud

Regjeringen har etablert ni treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Opplæringstilbudene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett. Hvis du er permittert, kan du delta uten å miste dagpengene dine. Vær tidlig ute, plassene fylles raskt opp!

Finn aktuelt kurs og meld deg på her

Søk om midler til bedriftsintern opplæring (BIO)

Bedriftsintern opplæring (BIO) er pengestøtte som går til opplæring internt i bedriften. Omstillingsarbeid er krevende, og de fleste bedrifter trenger ny kompetanse for å sette i gang. BIO-midler er derfor en utmerket mulighet til å styrke, utvide og videreutvikle de ansattes kompetanse. Dersom din virksomhet har skissert en god plan for opplæringen, kan kollegaene dine ende opp med et skikkelig kompetanseløft!

Her kan du lese mer om ordningen

Kontakt

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene