Regulering av privat overnattingsformidling

Private overnattingsformidlere som Airbnb har tatt norsk og utenlandsk reiselivsbransje med storm, og utfordrer dagens forretningsmodeller og norsk skattepolitikk. Her finner du alt du trenger å vite om hvorfor vi mener privat overnattingsformidling må reguleres, og seneste oppdateringer i saken.

Kort fortalt

 • Airbnb og andre private overnattingsformidlere vokser kraftig. I Danmark er kapasiteten nå større enn 100 prosent av hotellene, mens på Island har de 50 prosent av kapasiteten til hotellene. Det samme er i ferd med å skje i Norge.
 • De private overnattingsformidlere trenger ikke å forholde seg til de samme kravene og skatter i alt for liten grad sammenlignet med profesjonelle overnattingsformidlere og hoteller, som på sin side skaper arbeidsplasser i hele landet og er en skattbar næring.

Virke mener:

 • Vi ønsker regulering av privat overnattingsformidling.
 • Dette vil kunne bidra til å avverge en situasjon som vi ser i land som Danmark, der kapasiteten til Airbnb er større enn 100 prosent av hotellene, eller på Island, der Airbnb har 50 prosent av kapasiteten til hotellene.
 • Reguleringene som ble vedtatt på Stortinget mars 2019 fastsetter at korttidsutleie av boliger begrenses til 30 dager sammenhengende og 90 dager i året totalt. Korttidsleie i borettslag ble vedtatt begrenset til 30 dager årlig. Virke har lenge jobbet for en slik lovendring, som hindrer at noen kjøper opp flere andeler i sameier for å drive profesjoenell utleie.
 • Disse reguleringene, sammen med de nye skattereglene for korttidsutleie av boliger, vil bidra til en bedre balanse mellom private utleiere, hoteller og andre overnattingstilbydere.
 • Virke mener det er svært viktig at det er innført skatt på korttidsleie, og at formidlingsselskaper som Airbnb fra 2020 plikter å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene. I dag er dette opp til hver enkelt privatperson å innberette, som sannsynligvis medfører en betydelig underrapportering. Sikringen av skatteinngangen fra privat utleie er viktig for å skape mer likeverdige konkurransevilkår. En innføring av ordningen fra 2020 vil også sikre virksomhetene mulighet for utvikling av rapporteringssystemer.
 • Virke jobber for at alle overnattingsformidlere skal ha like konkurransevilkår. Vi vil fortsette å jobbe for mer åpenhet og ytterligere regulering av private overnattingsformidlere, som i dag slipper å følge de samme reglene og kravene som hoteller og andre profesjonelle overnattingsformidlere. Når man velger en privat overnattingsformidler tenker man kankje ikke alltid over at en Airbnb-leilighet ikke har de samme kravene til for eksempel brannsikkerhet som et hotell. 

Siste oppdatering i saken:

 • : Ny rapporteringsplikt for formidling av utleie av fast eiendom innført

  1. januar 2020 ble det innført en ny rapporteringsplikt for formidling av utleie av fast eiendom. Dette betyr at formidlere som Airbnb får en rapporteringsplikt, noe vi i Virke har jobbet for. Dette skal bidra til økt likebehandling med kommersielle aktører og enklere skatterapportering for utleierne. Virksomheter som formidler utleie av fast eiendom og har oversikt over betalingen, og virksomheter som på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom skal rapportere etter det nye regelverket.

 • : Regulering av korttidsutleie vedtatt i Stortinget

 • : Høring i saken

  I høringen i saken støtter Virke forslagene fra regjeringen som har til formål å hindre profesjonelle aktører å drive «leilighetshotell» i boligsameier og som lovregulerer og begrenser tilgangen til å drive med korttidsutleie. Se Virkes bidrag til høringen i Stortinget her >>

 • : Regjeringen legger frem forslag til en ny regel i eierseksjonsloven.

  Den setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie i eierseksjonssameier.