Strømpriser og hjelp til å redusere energiforbruket

Vedvarende høy strømpris påvirker mange av våre medlemmer. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan få ned strømforbruket og Virkes syn på hvilke politiske tiltak som må til.

Virke mener

 • Virksomheter må få hjelp til å betale regningene.  Staten tar for øyeblikket inn store inntekter gjennom salg av strøm til næringslivet. Virke mener det finnes rom for politiske tiltak hvor en større del av disse inntektene brukes til å avlaste virksomhetene.    
 • Kraftmarkedet må bli mer forutsigbart. Dagens svingninger i pris gjør det vanskelig for mange å planlegge for drift. Regjeringen må gjøre mer for å forbedre fastprismarkedet og vurdere en nødbrems for strømprisen. En slik mekanisme vil bremse strømprisen dersom spotprisen skulle stabilisere seg på et varig ekstremt nivå.  
 • Vi må øke satsningen på energieffektivisering & fornybar kraft. Mange virksomheter ønsker å investere i energieffektivisering, men sliter for tiden med tilgjengelig egenkapital. Virke mener Enova bør få et utvidet mandat til å støtte energieffektivisering i næringsbygg. Regjeringen bør også utrede plan- og bygnings og energiloven for å se at regelverket ikke står til hinder for utbygging av ny fornybar kraft.

Lånegarantiordning for virksomheter med akutt likviditetsmangel

Gjennom lånegarantiordningen vil staten garantere for 90 prosent av beløpet i nye banklån til virksomheter som ville vært lønnsomme under normale markedsforhold, men nå står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av økte strømutgifter.

 • Hvem gjelder ordningen for og hvordan søke?

  Ordningen er avgrenset til virksomheter med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022. Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern.

  Virksomhetene som er støtteberettigede må ha sin virksomhet i strømprisområder hvor gjennomsnittlig spotpris per kWt for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før.

  Det er bankene som søker på ordningen. Virksomhetene skal forholde seg til banken sin.

  Les mer om lånegaranti på eksfin.no

Trenger du råd og hjelp til å redusere energikostnadene?

Virke tilbyr deg som medlem to fordelsavtaler som kan bidra til at din virksomhet reduserer kostnadene til energi.

 • Fordelsavtale på strøm

  Virke tilbyr medlemmer og abonnenter spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Medlemmene kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Fordelsavtale på energirådgivning

  Gjennom fordelsavtalen på energirådgivning får du tilgang til fageksperter som kan gi din virksomhet råd og veiledning om energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i samarbeidet med energisparing. Avtalen inneholder skreddersydde tilbud avhengig av størrelsen på lokalet 

  Se avtalen (krever innlogging)

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.