Strømstøtte og hjelp til å redusere energiforbruket

Her får du oversikt over hvordan Virke jobber for å hjelpe medlemmene med å redusere energikostnadene.

Strømstøtteordningen

 • Hvem kvalifiserer til ordningen?

  Både Energitilskudd, investeringsstøtte til ENØK-tiltak og lånegarantiordningen gjelder for bedrifter med strømintensitet på 3%, regnet ut slik at strømkostnadene for søker i første halvår 2022 må utgjøre minst 3% av omsetningen. 

  Virksomheter skal kunne søke som konsern eller for hver underavdeling separat. 

 • For hvilken periode gjelder ordningen?

  Energitilskuddsordningen skal gjelde for oktober, november og desember. Virke har bedt om at august og september også inkluderes.  

  Utbetaling av støtte kan tidligst skje i november, fordi gjennomført energikartlegging og faktura for oktober vil ligge til grunn for utbetaling.  

  Lånegarantiordningen skal åpne i november og vare til våren 2023. 

 • Er det restriksjoner på utbytte?

  Ja, regjeringen legger opp til restriksjoner for 2023. Virke har vært imot dette. En utbyttebegrensning rammer særlig små selskapers anledning til avlønning av fast ansatte eiere gjennom utbytte. Samtidig forstår vi behovet for å sikre at tildelt beløp går til det tiltenkte formålet. En mer naturlig innramming ville være å stille krav om at et beløp tilsvarende støttebeløpet må tilbakeholdes i selskapet.  

 • Hvor søker man?

  Energitilskudsordning og investeringstøtte vil administreres gjennom Enova.

  Ordningen for statsgaranterte lån til å betale strømregninger administreres gjennom Eksin.

Trenger du råd og hjelp til å redusere energikostnadene?

Virke tilbyr deg som medlem to fordelsavtaler som kan bidra til at din virksomhet reduserer kostnadene til energi.

 • Fordelsavtale på strøm

  Virke tilbyr medlemmer og abonnenter spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Medlemmene kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Fordelsavtale på energirådgivning

  Gjennom fordelsavtalen på energirådgivning får du tilgang til fageksperter som kan gi din virksomhet råd og veiledning om energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i samarbeidet med energisparing. Avtalen inneholder skreddersydde tilbud avhengig av størrelsen på lokalet 

  Se avtalen (krever innlogging)

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.