Teknologi, innovasjon og digitalisering

Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Dette jobber vi for

 • Fjerne barrierene for datadeling og utvikling av databaserte økosystemer i handels- og tjenestenæringen
 • Gi private virksomheter tilgang til offentlige data for å utvikle nye forretningsmodeller med internasjonaliseringspotensial
 • At EU-regler for den digitale økonomien implementeres raskt
 • Få på plass flere digitale verktøy for å følge med på og bidra til virksomhetenes arbeid med bærekraft
 • Prioritere midler til tiltak som stimulerer til digital formidling og digitaliseringskompetanse i kultursektoren, hvor forskning på eksport av tjenester har prioritet
 • Det gjennomføres en ny utlysning av et forskningssenter for næringsdrevet digitalisering i 2024
 • At Handels- og tjenestenæringene i større grad inkluderes i det næringsrettede virkemiddelapparatet

Bør bedriften din satse på kunstig intelligens (KI) allerede nå?

Vi mener:

 • Foreløpig er det lite som tyder på at arbeidsplassene våre kommer til å forsvinne på grunn av kunstig intelligens
 • Kunstig intelligens kommer derimot til å få stor innvirkning på arbeidsoppgavene våre i årene som kommer
 • Akkurat nå jobber mange selskaper med å utvikle applikasjoner som vil gi deg en mulighet til å spisse KI-teknologien inn mot helt nye bruksområder.
 • Før du får tilgang på disse, kan du imidlertid ha mye å tjene på å bli kjent med teknologien – slik at du og din virksomhet er forberedt

Konferanse

Handelskonferansen – Kompass i ruskevær

Kampen om kundene blir stadig tøffere, og vi står overfor store utfordringer internasjonalt og nasjonalt. Hvordan skal du ruste deg best mulig, og samtidig ta i bruk mulighetene som ligger i teknologien? Dette blir årets viktigste møteplass hvor vi inviterer ledere og aktører innenfor handel til en dag med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging. 

På årets Handelskonferanse gir vi deg koordinatene du trenger for å navigere deg gjennom ruskeværet som omgir samfunnet vårt, og sørger for at du plukker opp inspirasjon, kunnskap og analysene du trenger på veien.

21. sep. 2023, -

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Siste nytt

 • : Digital tollreform i EU skal stoppe innførsel av ulovlige varer

  Siden tollunionen ble opprettet i 1968 har EU-landene hatt felles regler for innførsel av varer, felles tollsatser og frihandelsavtaler. Nå skal toll digitaliseres. Deklarasjonsprosedyrer skal erstattes med digital innførsel basert på et tolldatasenter, EU Customs Data Hub.

  Målet er å forenkle tollprosedyrene og samtidig gjøre EU i stand til å stoppe ulovlige varer, særlig varer handlet på nettet. EU-landene skal få systemer for å oppdage ulovlige varer, spore og stoppe dem før de kommer inn til det indre marked. Forenkling av tollprosedyrene vil spare medlemslandene for 2 milliarder årlig, ifølge Kommisjonen.

  Tollreformen vil ha konsekvenser for Norge. Selv om Norge ikke er med i EUs tollunion, er vi med i det indre marked gjennom EØS-avtalen, og vil være forpliktet til å følge opp i hvert fall deler av reformen. Det vil være særlig viktig at vi har systemer som forhindrer at ulovlige varer, varer som bryter med EUs produktsikkerhetsregler, miljøregler og eventuelt sanksjoner, kommer inn til det indre marked via Norge.  

  Her finner du finner mer info om tollreformen

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.