Netthandel og informasjonssider

Vi skaper trygghet for deg som selger varer eller tjenester på nett. Her finner du verktøy til å fremme en oversiktlig, seriøs og trygg handel på nettet i tråd med de krav som stilles fra alle parter.

Krav til virksomheter som driver med netthandel

Mange av våre medlemmer selger sine varer og tjenester til forbrukere på nettet. Lovgivningen stiller en rekke krav til slike aktører.

Vi har derfor laget en sjekkliste på 12 punkter som aktører kan bruke for å sjekke om de følger de kravene som følger av regelverket og anbefalinger gitt av internasjonale godkjenningsordninger på området.

Du må være innlogget for å få tilgang til sjekklisten.

EU, EØS, internasjonal handel og netthandelsregler

Norge må føre en mer aktiv politikk for å gi norsk næringsliv likeverdige rammevilkår i EØS. Vi har tett dialog med regjeringen og departementene i utforming og implementering av EØS-regler i Norge. 

 • Europeisk handel vs Temu

  Virke har engasjert seg i samarbeid med europeiske søsterorganisasjoner i handelen mot Temu.

  På et europeisk e-handelsmøte i Warzsawa 23. mai ble det løftet frem en rekke anklager mot Temu, blant annet salg og markedsføring til europeiske forbrukere av varer som bryter med EUs miljø-, helse-, sikkerhets- og forbrukerregler. Gjengangere er tekstiler, leketøy og annet som har for store mengder av forbudte kjemikalier, ulovlig prismarkedsføring og markedsføring rettet mot barn og unge. Vi ber EUs institusjoner og EU/EØS-landene ta grep mot den kinesiske salgsplattformen.

  Handelen går i tospann med den europeiske forbrukerorganisasjonen (BEUC) og forbrukermyndighetene i 17 EU-land, som allerede har fremmet en klage mot Temu for bl.a ulovlig markedsføring rettet mot barn og unge, ulovlige varer og falske vilkår. Dette rammes av EUs forordning for digitale tjenester, Digital Services Act (DSA). DSA er ikke tatt inn i EØS-avtalen snart to år etter at EU vedtok reguleringen, og gjelder derfor ikke i Norge ennå. DSA stiller krav til de største digitale markedsplassene og formidlingstjenestene, dvs de store kinesiske aktørene som Temu, Shein, Wish og AliExpress, samt Facebook og andre sosiale medier.

  Virke har to krav til regjeringen i Norge:

  • Innfør DSA så snart som mulig og styrk kontrollen med varer fra de kinesiske salgsplattformene
  • Fjern tekstiltollfritaket i ordningen VAT On E-Commerce (VOEC). De kinesiske salgsplattformene som er registrert i VOEC kan selge tekstilvarer med verdi opp til 3000 kroner tollfritt til norske kunder, mens norske tekstilbedrifter må betale opp til 10,7 pst toll. Virke mener dette er både en uholdbar konkurransevridning og en ikke-bærekraftig stimulering av fast fashion fra de kinesiske plattformene.  

  Se også:

 • Betalingstjenester

  Europakommisjonen la nylig frem forslag om å innføre maks 30 dager betalingsfrist til leverandør. Formålet er å bekjempe for sen betaling (late payments) og styrke små og mellomstore bedrifter, herunder små leverandører overfor store retailbedrifter/kjeder. Forslaget gjelder kun «B to B» (også til offentlig sektor) ikke «B to C».

  Selv om 30 dagers betalingsfrist er vanlig i store deler av næringslivet, finnes det eksempler på at bransjer og virksomheter avtaler lengre betalingsfrist. Handelen i Europa har derfor reagert på forslaget og mener det er i strid med kontraktsfriheten.

  Vi følger saken i Brussel gjennom den europeiske handelsorganisasjonen EuroCommerce. og støtter EuroCommerce’ reaksjon

  Europakommisjonens forslag skal behandles av EUs organer. Dersom forslaget blir vedtatt av Europaparlamentet og Rådet (regjeringene i EU), vil det være en indre marked-regulering som med stor sannsynlighet er EØS-relevant, og dermed blir tatt inn i norsk lov. Hvor lang tid det vil ta er foreløpig uvisst. EU-behandlingen kan ta fra et halvt til to år.

 • Digital Services Act

  EU innfører en rekke lovkrav til digitale plattformselskaper som selger og formidler varer og tjenester i EU. Ved brudd på reglene fra store selskaper som for eksempel Amazon og Facebook, gis det bøter opp til 10 prosent av overskuddet.

  EU vs AliExpress

  Den kinesiske giganten AliExpress er den første digitale markedsplassen som får smake EUs forordning for digitale tjenester, DSA (Digital Services Act). Forordningen stiller krav til innhold på markedsplassene, blant annet om produkter og markedsføringer rettet mot europeiske forbrukere er lovlige.

  Kommisjonen startet den 14. mars en etterforskning av AliExpress på grunn av mistanke om salg av falske medisiner og kosttilskudd, en generell mangel på moderering av innhold, mangel på informasjon gitt til forbrukere om produkter, mindreåriges tilgang til pornografisk innhold og salg av ikke-kompatibelt innhold og produkter via skjulte lenker.

  DSA stiller særlig krav til store markedsplasser og formidlingstjenester, såkalte Very Large Platforms (VLPs), som AliExpress, Amazon, Google og Facebook. EU vedtok DSA i oktober 2022. DSA er en hjørnesten i EUs digitale agenda og viktig for det indre marked, som Norge er del av gjennom EØS-avtalen. DSA er imidlertid fortsatt ikke tatt inn i EØS og implementert i norsk lov.

  Vi har bedt digitaliseringsministeren om å raske på med å følge opp DSA for å sikre like vilkår for norske forbrukere og bedrifter som bruker og/eller konkurrerer med de globale, digitale markedsplassene og formidlingstjenestene.

  Digital Services Act (DSA) er, sammen med Digital Markets Act (DMA), den største reguleringspakken for den digitale økonomien EU har vedtatt så langt. Kravene gjelder for alle digitale plattformer som selger eller formidler varer, tjenester eller knytter forbrukere til innhold. Kravene er strengest for de største selskapene. Plattformselskapene må være i stand til å ta imot varsler om ulovlig innhold og fjerne ulovlig innhold. De risikerer store bøter, 10 prosent av overskuddet, om de ikke fjerner ulovlig innhold.

  Uten en slik regulering fra EU, vil det være vanskelig for handels- og tjenestebedrifter i Europa å konkurrere på like vilkår med de store digitale plattformselskapene, og forbrukerne vil ha vanskelig for å nå frem.

  Nyttige lenker

 • Nordisk krav om like vilkår

  EU-kommisjonen har lagt frem en ny Safety Gate-rapport, en oversikt over innrapporterte ulovlige produkter (non-food) som tilbys forbrukere på nettet i EU/EØS. Det er en sterk økning i innrapporterte ulovlige produkter i 2023.

  Kosmetikk og leketøy topper statistikken. Vi oppfordrer medlemmer til å bruke Safety gate og rapportere ulovlige produkter funnet på nettet. Dette er viktig i arbeidet for like vilkår.

  Handelsbedrifter som følger miljøkrav og andre lovkrav må få konkurrere på like vilkår, det vil si unngå å måtte konkurrere med markedsplasser og nettaktører som selger billige produkter, eksempelvis med for mye kjemikalier. 

 • Moms og toll ved netthandel

  Det midlertidige deklarasjonsunntaket for varer med verdi under 350 kroner ble fjernet 1.1.2024.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Effektiv tidsutnyttelse med kunstig intelligens: Et kurs i fremtidsrettet produktivitet - Online

  Ønsker du å lære mer om kunstig intelligens og hvordan du kan ta i bruk teknologier som ChatGPT til å bli mer effektiv og produktiv? Da de er dette kurset for deg! I dette kurset får du en grunnleggende introduksjon til bruk av kunstig intelligens. Itera sine KI-eksperter vil gi deg faglig påfyll i kunstig intelligens og du vil heve kompetansen din for hvordan man kan bruke KI-verktøy for å frigjøre tid.

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene