Stortinget

Politikk

Virke ønsker et Norge der det er verdsatt og attraktivt å lage arbeidsplasser, bygge kompetanse, skape verdier og løse samfunnsoppgaver.

Virkes medlemmer er arbeidsgivere, kunnskapsbyggere, velferdsleverandører og verdiskapere i mer enn 50 ulike bransjer.

Andre politiske temaer