350-kronersgrensen

Å fjerne grensen for avgiftsfri netthandel i utlandet på 350 kroner er Virkes kampsak nummer én. Saken er helt avgjørende for norsk handels konkurranseevne og fremtid.

Dette betyr 350-kronersgrensen

350-kronersgrensen innebærer at norske forbrukere kan handle varer til en verdi under 350 kroner på utenlandske nettsteder uten merverdiavgift og særavgifter, avgifter som belastes handel i norske butikker, både fysiske butikker og på nett.

350-kronersgrensen gir tapte arbeidsplasser og inntekter til Norge

Denne konkurransevridningen koster oss tusenvis av arbeidsplasser. Store internasjonale selskaper blir rikere, mens Norge får mindre inntekter, som kunne blitt brukt på å styrke alt fra helse til veibygging. Virke krever at 350-kronersgrensen avvikles i 2019. Saken er på bordet i de politiske budsjettforhandlingene høsten 2018. 

Nedenfor finner du artikler om:

  • Alt om hva som skjer i Stortinget og i forhandlingene
  • Hvordan dette løses i andre land, blant annet i Sverige og i EU.
  • Rapporter og analyser om konsekvenser av 350-kronersgrensen.
Les mer