350-kronersgrensen

Å fjerne grensen for avgiftsfri netthandel i utlandet på 350 kroner har vært Virkes kampsak nummer én over flere år og helt avgjørende for norsk handels konkurranseevne og fremtid. I 2018 ble den vedtatt fjernet innen 1. januar 2020.

Gjennom langsiktig, systematisk og hardt arbeid har Virke i tett samarbeid med medlemmene, snudd det politiske bildet i denne saken. 

Norge har tatt et viktig skritt med vedtaket om å fjerne 350-kronersgrensen. Virke arbeider for at Norge også skal slutte seg til EUs netthandelssamarbeid, og kreve av utenlandske nettselskaper mva-registrerer seg til Norge, på samme måte som til EU-landene, og at dette blir en del av EØS.

Les mer

Siste nytt

  • 29. august 2019: Nye beregninger fra EU-kommisjonen: EU-landene går hvert år glipp av nesten 50 milliarder kroner, ved at det ikke betales merverdiavgift når europeiske kunder handler varer til lav verdi på nettet utenfor EU, særlig fra Kina. Dette ifølge beregninger fra EU-kommisjonen. European Court of Auditors (EUs riksrevisjon) har gjennomgått mva-reformen som skal tre ikraft 1.1.2021 i EU. Norge er i samme båt, og vi mener at Norge må iverksette de samme tiltakene for å sikre at riktig merverdiavgift blir betalt når nordmenn handler på nettet i utlandet. 
  • 15. august 2019: Virke har gitt vårt høringssvar om hvordan 350-kronersgrensen skal fjernes. Finansdepartementets løsning fører bare halvveis til mål, og svarer bare delvis på Stortingets vedtak om at 350-kronersgrensen skal fjernes fullt og helt for alle varer som handles i utenlandske nettbutikker fra 1.1.2020. Høringssvaret vårt finner du her
  • 7. juni 2019: Finansdepartementet har utarbeidet et forslag til hvordan 350-kronersgrensen kan avvikles fra 1.1.2020, slik Virke og Stortinget har bedt om. Vi er glade for at det etableres et system for mva-betaling fra første krone ved handel i utenlandske nettbutikker. Det nye systemet vil være i tråd med krav om likebehandling av norske og utenlandske butikker for næringsmidler, men vi mener at ordningen ikke er god nok for varer med 25 % mva, spesielt for tollbelagte tekstilvarer. Vi svarer på høringen og mottar innspill fra medlemmene.
  • 25. april 2019: Ikke flertall for tidligere avvikling av 350-grensen: Stortinget diskuterte en mulig tidligere avvikling av 350-kronersgrensen da handelsmeldingen ble behandlet 25. april, etter initiativ fra Virke. Opposisjonspartiene på Stortinget, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, foreslo å fjerne 350-kronersgrensen med virkning allerede fra 1.august 2019. Dette fikk imidlertid ikke flertall da regjeringspartiene holdt på budsjettavtalen og Stortingets vedtak i desember om fjerning av 350-kroenrsgrensen fra 1.1.2020.
  • 16.januar 2019: Østerrike fjerner 22 euro-grensen: Østerrike vil fjerne sin grense for avgiftsfri netthandel fra land utenfor EU innen 1.1.2020, slik Norge gjør med 350-kronersgrensen. Østerrike har i dag EUs maksgrense på 22 euro for avgiftsfri netthandel fra tredjeland. Flere EU-land vurderer å fjerne slike grenser før fristen, som er 1.1.2021. Virkes søsterorganisasjon i Østerrike, Handelsverband, opplyser at det er den økende Kina-handelen som gjør det nødvendig å fjerne 22 euro grensen 1.1.2020, og ikke vente til 1.1.2021. Ifølge Handelsverband kommer det årlig 560 millioner pakker til lav verdi fra kinesiske nettselskaper via post til EU. Les mer på ecommerce-europe.eu her >>
  • 20.nov 2018: Regjeringen enige om å fjerne 350-grensen: KrF og regjeringen ble sent tirsdag 20. november enige om å fjerne momsfritaket for handel under 350 kroner med virkning fra 1. januar 2020. Stortingsflertallet har omsider vedtatt avvikling av denne forskjellsbehandlingen, men det bør være mulig å fjerne 350-kronersgrensen før 2020. Virke vil derfor arbeide inn mot revidert nasjonalbudsjett for å få fjernet grensen fra 1.7.2019.

Les mer

Informasjonsfilmer

Informasjonsfilm om hva 350-kronersgrensen innebærer.                                  

Les mer

Virke besøker Sprell Riktige leker, for å feire regjeringens avgjørelse om å fjerne 350-kronersgrensen innen 1.januar 2020.

Les mer