350-kronersgrensen

Å fjerne grensen for avgiftsfri netthandel i utlandet på 350 kroner har vært Virkes kampsak nummer én og helt avgjørende for norsk handels konkurranseevne og fremtid.

KrF og regjeringen ble sent tirsdag 20. november enige om å fjerne momsfritaket for handel under 350 kroner med virkning fra 1. januar 2020.

– Gjennom langsiktig, systematisk og hardt arbeid har Virke i tett samarbeid med medlemmene, snudd det politiske bildet i denne saken. Utviklingen har gått fra at et klart stortingsflertall ønsket å øke beløpet for momsfri netthandel til utlandet, til at vi fikk regjeringen til å senke grensen fra 500 kroner til 350 i 2015.

Stortingsflertallet har omsider vedtatt avvikling av denne forskjellsbehandlingen, sier Harald J. Andersen, direktør i Virke Handel og understreker samtidig at det bør være mulig å fjerne 350-kronersgrensen før 2020. Vi vil derfor arbeide inn mot revidert nasjonalbudsjett for å få fjernet grensen fra 1.7.2019.