350-kronersgrensen

Å fjerne grensen for avgiftsfri netthandel i utlandet på 350 kroner har vært Virkes kampsak nummer én over flere år og helt avgjørende for norsk handels konkurranseevne og fremtid. I 2018 ble den vedtatt fjernet innen 1.1. 2020.

Gjennom langsiktig, systematisk og hardt arbeid har Virke i tett samarbeid med medlemmene, snudd det politiske bildet i denne saken. Utviklingen har gått fra at et klart stortingsflertall ønsket å øke beløpet for momsfri netthandel til utlandet, til at vi fikk regjeringen til å senke grensen fra 500 kroner til 350 i 2015.

Norge har tatt et viktig skritt med vedtaket om å fjerne 350-kronersgrensen. Virke arbeider for at Norge også skal slutte seg til EUs netthandelssamarbeid, og kreve av utenlandske nettselskaper mva-registrerer seg til Norge, på samme måte som til EU-landene, og at dette blir en del av EØS.

Les mer

Siste nytt

  • 16.januar 2019: Østerrike fjerner 22 euro-grensen: Østerrike vil fjerne sin grense for avgiftsfri netthandel fra land utenfor EU innen 1.1.2020, slik Norge gjør med 350-kronersgrensen. Østerrike har i dag EUs maksgrense på 22 euro for avgiftsfri netthandel fra tredjeland. Flere EU-land vurderer å fjerne slike grenser før fristen, som er 1.1.2021. Virkes søsterorganisasjon i Østerrike, Handelsverband, opplyser at det er den økende Kina-handelen som gjør det nødvendig å fjerne 22 euro grensen 1.1.2020, og ikke vente til 1.1.2021. Ifølge Handelsverband kommer det årlig 560 millioner pakker til lav verdi fra kinesiske nettselskaper via post til EU. Les mer på ecommerce-europe.eu her >>
  • 20.nov 2018: Regjeringen enige om å fjerne 350-grensen: KrF og regjeringen ble sent tirsdag 20. november enige om å fjerne momsfritaket for handel under 350 kroner med virkning fra 1. januar 2020. Stortingsflertallet har omsider vedtatt avvikling av denne forskjellsbehandlingen, men det bør være mulig å fjerne 350-kronersgrensen før 2020. Virke vil derfor arbeide inn mot revidert nasjonalbudsjett for å få fjernet grensen fra 1.7.2019.

Les mer

Informasjonsfilmer

Informasjonsfilm om hva 350-kronersgrensen innebærer.                                  

Les mer

Virke besøker Sprell Riktige leker, for å feire regjeringens avgjørelse om å fjerne 350-kronersgrensen innen 1.januar 2020.

Les mer