Avviklingen av 350-kronersgrensen

Publisert:

I tråd med Virkes krav og Stortingets vedtak i fjor høst har Finansdepartementet utarbeidet et forslag til avvikling av 350-kronersgrensen. Virke skal svare og ber om innspill fra medlemmer. Vil det nye systemet gi full likebehandling når Ola og Kari handler i utenlandske nettbutikker?

Svaret på det er nei, det vil ikke gi full likebehandling. Det positive er at det vil kreves inn mva på netthandel i utenlandsk nettbutikk fra første krone. Systemet innebærer at den utenlandske selgeren, som Amazon, Ebay, Wish og lignende, krever inn merverdiavgift ved salget til forbrukere i Norge og betaler inn avgiften til Skatteetaten via en forenklet nettløsning. Løsningen vil gjelde for varer som har 25 pst mva. For næringsmidler, som har 15 pst mva og evt særavgifter, må varene deklareres ved innførsel til Norge. Merverdiavgift og eventuell særavgift på mat, brus og godteri betales ved deklarering, og avgiftslegges fra første krone.

Det som ikke er bra er at tekstilvarer slipper toll ved privatimport, mens det fortsatt er toll ved import fra handelbedrifter. Finansdepartementet foreslår at alle varer utenom næringsmidler får oppjustert fritak for eventuell tollavgift fra dagens 350 kroner til 3 000 kroner. Dette gjelder tekstilvarer, varer der konkurransen mellom norske butikker og utenlandske nettbutikker er særlig hard.

- Vi er fornøyd med at Finansdepartementet og etatene leverer på mva-løsning generelt og særavgifter for næringsmidler. Men vi kan ikke leve med et system der det er tollfritak for tekstilvarer opp til 3000 kroner når det handles privat, mens det er full toll for handelsbedrifter i Norge. Det eneste logiske er nå å fjerne den resterende tekstiltollen, sier Harald J Andersen, direktør for Virke Handel.

- Det neste kritiske punktet er å kontrollere at mva faktisk blir betalt hos Wish og andre nettsteder som i dag selger store mengder med billigvarer avgiftsfritt til norske forbrukere. Norske myndigheter må etablere kontrollrutiner og systemer som sikrer etterlevelse. En ting er å få et system på plass overfor våre handelspartnere i EØS, noe annet er å håndheve dette overfor Kina, sier Andersen.

Virke prioriterer denne saken på topp, og vi ber om innspill fra medlemmene til høringen.

Høringsfristen til Finansdepartementet er allerede 5. august. Dette for å rekke regjeringens budsjettkonferanse senere i august, og statsbudsjettet i oktober. Det nye systemet skal være på plass fra 1. januar 2020. Les mer om høringen her >>