Arbeidsgivers kostnader for fravær utover arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiveres kostnader er ikke kun knyttet til arbeidsgiverperioden slik mange tror. Det vil også kunne være betydelige kostnader knyttet til fravær utover arbeidsgiverperioden.

Dersom en sykmeldt arbeidstaker har inntekt over 6 G (561 804 pr nå), dekker ikke NAV den delen av inntekten som er over 6 G. I offentlig sektor gir arbeidsgiver full kompensasjon over 6 G, mens det er langt mer varierende i privat sektor. Noen virksomheter kompenserer noe, mens andre ikke kompenserer inntektsbortfallet over 6 G.

I tillegg må arbeidsgivere betale pensjonskostnader for den sykmeldte. Arbeidsgivernes kostnader vil variere med hvor gunstig innskuddsordningen i bedriften er (minimum 2 % av lønnen må settes i pensjonsfond).

Arbeidsgiverne vil for øvrig også ha utgifter til feriepenger fra og med sykepengedag 49.

I tillegg har arbeidsgivere utgifter til arbeidsgiveravgiften. Arbeidsgiverne får i utgangspunktet fradrag fra NAV for arbeidsgiveravgiften hvis bruttolønnen er under 6G. I tilfeller hvor lønnen er høyere enn dette, vil det også være utgifter knyttet til arbeidsgiveravgift for inntekten som er over 6 G.