Kostnader for samfunnet

For samfunnet er det også betydelige kostnader i forbindelse med sykefraværet. Det er ikke gjort særlig mye systematisk kartleggingsarbeid av de samlede kostnadene samfunnet har når det gjelder sykefravær i senere år. Det er imidlertid hevet over tvil at sykefravær innebærer vesentlige kostnader, både for arbeidsgiver, for staten og for samfunnet som helhet. Som et eksempel vil staten i 2018 utbetale 42,6 milliarder kroner i sykepenger. I tillegg følger det tapte inntekter og andre typer utgifter for det offentlige. Og ettersom vi lever av hverandres arbeid, kan frafall fra arbeidslivet gjennom et høyt sykefravær tenkes å innebære en betydelig utfordring for velferdsstatens bærekraft på sikt.