Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for forebygging og oppfølging av sykefravær. Arbeidsgiver betaler sykepenger de første 16 kalenderdagene i et sykefravær (arbeidsgiverperioden), deretter overtar det offentlige ansvaret, jf. ftrl. §§ 8-19 første ledd og 8-17.

Dersom det har gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, påløper det ikke en ny arbeidsgiverperiode – det nye sykefraværet regnes med i foregående arbeidsgiverperiode. En ny arbeidsgiverperiode inntrer imidlertid dersom det nye sykefraværet inntrer etter at arbeidstakeren har vært tilbake i jobb i 16 dager eller mer, jf. ftrl. § 8-19 tredje og fjerde ledd. Arbeidsgiver kan dermed måtte betale flere arbeidsgiverperioder for hver ansatt i løpet av et kalenderår.