32 millioner tapte dagsverk på grunn av sykefravær

En sykefraværsprosent på 6,5 vil nødvendigvis innebære at det går bort et betydelig antall dager der arbeidstaker ikke kan utføre et planlagt arbeid. Virkes anslag tilsier at om lag 32 millioner dagsverk gikk tapt i løpet av året til sykefravær i 2014*. 

 

*Anslaget baserer seg på tall fra NAV for 2014, der NAV selv har justert tallene for gradering. Virke har deretter gjennomført en justering av tallene for stillingsandeler, røde dager, samt ferie- og helgedager.