Bransjevise forskjeller i sykefraværet

Virke får statistikk levert fra SSB som viser det legemeldte sykefraværet i våre bransjer.

De nyeste tallene viser at det legemeldte sykefraværet for 2. kvartal 2018 ser slik ut:

 

 • Apotek: 6,3 %
 • Service: 6,5 %
 • Ideell: 5,9 %
 • Faghandel: 5,6 %
 • Dagligvare: 5,5 %
 • Bygg og anlegg: 4,7 %
 • KBS, bil og verksted: 4,8 %
 • Byggevarehandel: 4,8 %
 • Gravferd: 4,6 %
 • Trening: 4,7 %
 • Reise Norge: 4,5 %
 • Reise Utland: 4,7 %
 • Inkasso: 4,7 %
 • Kultur: 3,4 %
 • Kunnskap og teknologi: 3,5 %
 • Produsentforeningen: 1,9 %

Alle Virkes bransjer samlet: 5,2 %