Forskjeller i sykefraværet i offentlig og privat sektor

Sykefraværet er lavere i privat sektor enn det er i staten og kommunene. I 2. kvartal 2018 viser tallene fra NAV at fordelingen på det legemeldte sykefraværet var som følger:

  • Kommunesektoren: 6,7 prosent
  • Statlig forvaltning: 4,7 prosent
  • Privat sektor: 4,5 prosent

Det legemeldte sykefraværet gikk ned i alle tre sektorer fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018.

Legemeldt sykefravær for virksomheter som er medlem av Virke med og uten IA-avtale i utvalgte sektorer

Næring Med IA-avtale Uten IA-avtale
Apotek 6,3 6,1
Bygg og anlegg 4,8 4,7
Byggevarehandel 4,9 4,7
Dagligvare 5,6 5,4
Faghandel 6,1 5,6
Gravferd 4,1 4,7
Ideell 6,3 4,9
Inkasso 4,5 4,8
KBS, bil og verksted 5,7 4,3
Kultur 3,9 2,8
Kunnskap og teknologi 3,7 3,4
Produsentforeningen 0,3 2,1
Reise Norge 5 4,4
Reise Utland 5 4,6
Service 5,9 6,7
Trening 4,5 4,7
     
Les mer