Geografiske forskjeller i sykefraværet

Det er betydelige geografiske forskjeller i sykefraværet. Tallene fra NAV, viser at det legemeldte sykefraværet er høyest i følgende fylker i 2. kvartal 2018:

  • Nordland (5,8 pst.)
  • Troms (5,7 pst.)
  • Finnmark (5,7 pst.)
  • Fylkene med lavest sykefravær er:
  • Oslo, (4,1 pst.)
  • Rogaland (4,4 pst.)
  • Sogn og Fjordane (4,5 pst.)

Sykefraværet sank i samtlige fylker hvis man sammenligner med 2. kvartal 2017, men sank mest i Finnmark, Nordland og Hedmark.