Gradering

Bruken av graderte sykmeldinger i perioden etter at IA-avtalen ble inngått i 2001, har økt. Den gjennomsnittlige sykmeldingsgraden per tapte arbeidsdag er redusert fra 87,4 prosent i 2001 til 83,1 prosent i 2016* i følge faggruppen for IA-avtalen. Etter 2012 har økningen flatet ut, og siden har mengden gradering ligget stabilt på det høyeste nivået i perioden.

 

*100 % sykmeldingsgrad vil være det samme som null gradering.