Innledning

Når man snakker om sykefravær må man skille mellom sykefraværstilfeller og sykefraværsprosent.

Et sykefraværstilfelle defineres som en sammenhengende periode en person har legemeldt sykefravær fra et arbeidsforhold. Antall sykefraværstilfeller gir en indikasjon, men et lite presist bilde, av det totale sykefraværet.

Sykefraværsprosent gir et bedre bilde av det totale sykefraværet. Sykefraværsprosent defineres som andelen avtalte dagsverk som ikke blir gjennomført på grunn av sykdom hos arbeidstaker i prosent av alle avtalte dagsverk.