Stabilt, men høyt sykefravær

De siste årene har sykefraværsprosenten ligget relativt stabilt på mellom 6,2 og 6,5 prosent, jf. NAVs sykefraværstatistikk.

Tallene fra NAV og SSB viser at det totale, sesongjusterte sykefraværet lå på 6,2 prosent i 2. kvartal 2018. Det legemeldte sykefraværet utgjorde 5,3 prosent, mens det egenmeldte sykefraværet utgjorde 0,92 prosent. Sammenliknet med kvartalet før sank det legemeldte og egenmeldte fraværet med henholdsvis 1,6 prosent og 4,5 prosent.

Dette betyr at vi fremdeles er et godt stykke unna å nå delmål 1 i IA-avtalen om å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med nivået i andre kvartal 2001. For å nå målet må det totale sykefraværet ikke overstige 5,6 prosent. Sammenliknet med nivået i 2001 er sykefraværet redusert med 11,3 prosent, og det betyr at vi bare er litt over halvveis til målet etter 16 år med IA-avtale.