Forskjeller i sykefraværet i virksomheter med og uten ia-avtale

Tall fra NAV viser at det legemeldte sykefraværet i 4.kvartal 2016 lå på 5,8 prosent i virksomheter med IA-avtale og 4,8 prosent i virksomheter uten IA-avtale. Det er viktig å være oppmerksom på store seleksjonsutfordringer i tallene. IA-bedrifter har gjerne høyere sykefravær i utgangspunktet, og det er som kjent mange IA-bedrifter i offentlige virksomheter der sykefraværet i utgangspunktet kan være høyt.