Høringer

I dette arkivet legger Virke ut alle sine avgitte høringsuttalelser.

Høringer

Type Dokumentnavn Dato
pdf Virkes utdanningspolitiske manifest juni 2018
pdf Høringssvar - ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser
pdf Høring - regulering av kortidsutleie av boliger i eierseksjonssameier og borettslag
pdf Uttalelse - Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging
pdf NOU 2018 5 høring om Kapitaltilgangsutvalget
pdf Virke ideell og frivillighet Regionreform
pdf Virke Kultur - Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene
pdf Merkur-programmet
pdf Høring - Forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven
pdf Høringssvar fra Virke - Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører 020518
pdf Høringssvar søndagsåpent frist 25.04.18
pdf Høringssvar utkast til ny om kredittopplysningsvirksomhet feb2018
pdf Høringsdokument - utkast til standard for treningssentre
pdf Høringssvar - endring i bokføringsforskriften om personallister og arbeidsplan
word Innspill til FIN - statsbudsjett 2019
pdf Høringssvar - tilskudd til virksomheter med OTP som leverer lovpålagte spesialsthelsetjenester og statlig barneverntjenester
pdf Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi
pdf Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Tilskudd til utleieboliger - utkast til ny forskrift
pdf Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og midlertidig ansettelse
pdf Høringssvar - allmenngjøring hotell og servering
Vis flere
Laster flere dokumenter...