Nye regler for netthandel

På denne siden finner du alt om nye regler for netthandel / e-handel som du som arbeidsgiver må forholde deg til, hvordan de nye reglene skal følges og etterleves og hva Virke gjør for å påvirke disse reglene.

De fleste nye regler som blir lansert kommer fra EU, og de aller fleste EU-reglene blir etterhvert en del norsk lov, for eksempel ny personvernlov og stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk.

Klikk på temaene under for å se siste nytt i sakene:

Forbrukerrettigheter Personvern (GDPR, e-Privacy) Markedsføringsregler 

Mva-regler (herunder 350-grensen) Skatt på digitale tjenesterMoms og skatt ved netthandel

 

 

 

Markedsføringsregler

En undersøkelse foretatt av EU-kommisjonen viser at 60 prosent av netthandelssteder bryter reglene knyttet til prismarkedsføring. 30 prosent av netthandelsstedene har alvorlige brudd i form av ”uekte” priser, f.eks fiktive førpriser og ”rabatter” som ikke har noe sammenligningsgrunnlag. Dette vil EU-kommisjonen og forbrukermyndighetene i EU-landene og Norge slå hardere ned på.

Virke har tatt opp markedsføringsjuks overfor norske forbrukermyndigheter. Netthandel følger ikke nasjonale grenser. Regler må være felles i det indre markedet, og håndheving må være grenseoverskridende. Norske handelsbedrifter rammes av konkurrenter som jukser med prisene på nettet. Markedsføringsregler håndheves strengt overfor norske handelsbedrifter, og Virke krever at reglene må håndheves like strengt overfor nettkonkurrenter i utlandet og på online plattformer som finn.no.  

EU-undersøkelsen omfatter 560 netthandelssteder som selger bla. klær, husholdningsartikler, elektronikk, samt strømmetjenester og billettsalg. Undersøkelsen viser at det er grunn til å skjerpe oppfølgingen av markedsføringsregler ved nettsalg:

  • I 60 prosent av tilfellene var det brudd på regler for prismarkedsføring (nedsatt pris, rabatter osv). 31 pst alvorlige brudd
  • I 39 pst av tilfellene var det høyere pris til forbrukeren enn det som ble oppgitt på nettet
  • 30 prosent av nettstedene hadde ikke oppfylt krav om opplysning til forbruker om angrerett

EU-kommisjonen og forbrukermyndighetene i EU-landene vil slå hardere ned på brudd på markedsføringsregler på nettet. Forbrukertilsynet i Norge er med i dette samarbeidet. Virke følger opp EUs prosesser og Forbrukertilsynet for å sikre at det blir like konkurransevilkår på nettet.

 

Moms og skatt ved netthandel

EUs økonomi- og finansministre er enige om hvordan online plattformer utenfor EU må kreve inn merverdiavgift når de selger til EU-borgere. Mva-reformen ved netthandel, som også Norge tilpasser seg, skal være på plass i alle medlemsland innen utgangen av 2020. Da må alle selskaper som selger varer og tjenester til EU-borgere mva-registrere seg til minst ett EU-land og kreve inn mva fra første krone. EU-ministrene er imidlertid ikke enige om skatt på digitale tjenester. Det ser dermed ikke ut til å bli noe av digital skatt på EU-plan, men flere land, bl.a Tyskland og Frankrike, innfører nasjonale varianter av skatt på bla digitale selskapers annonseinntekter, i påvente av en omforent løsning i regi av OECD.