Politiske artikler

Gladsaker for private og ideelle jobbskapere!

De fire regjeringspartiene la denne uken frem en regjeringsplattform som gir et tydelig signal til private jobbskapere. Regjeringen legger til rette for bærekraftig omstilling og økt lønnsomhet noe som er viktig for at private skal våge å satse og investere for fremtiden. Det er et gjennomslag for Virke at små og mellomstore bedrifter løftes så høyt og at det legges opp til en offensiv politikk for ideell sektor.