Virke bidrar til bedre offentlige anskaffelser – stifter anskaffelsesakademi

Publisert:

Mange folk rundt et bord med en bok som signeres
Fra venstre: Helge Eide (KS), Vibeke Hammer Madsen (Virke), Steffen Sutorius (Difi), Kjetil Istad (Sykehusinnkjøp HF), Kristin Skogen Lund (NHO), Malin Arve (NHH), Oskar Solenes (HiMolde) og Kristin Sæther (LO)

– Å styrke kompetansen i det offentlige om innkjøp fra private leverandører er svært viktig for Virke, sier Vibeke H. Madsen. Anskaffelsesakademiet etableres av Difi, og er et samarbeid mellom Virke, NHO, LO, KS og NIMA, samt flere offentlige virksomheter og høgskole- og universitetssektoren.

Foran 900 mennesker signerte Virkes adm. dir. Vibeke Hammer Madsen i dag avtalen omåstifte et norsk Anskaffelsesakademi, sammen med de andre samarbeidspartnerne.

Målet med akademiet er:

  • Å øke profesjonaliseringen av offentlige anskaffelser,
  • Styrke rekrutteringen for å dekke morgendagens behov for kompetente offentlige innkjøpere.

En god nyhet for alle virksomheter som leverer til offentlig sektor

Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Virke har i lang tid arbeidet for sterkere innkjøpskompetanse og mer veiledning, på bakgrunn av uheldige erfaringer våre virksomheter har delt med oss.

- Jeg er glad for at Virke kan bidra til å stifte Anskaffelsesakademiet, dette er en god nyhet for virksomhetene våre. Akademiet skal bidra til økt profesjonalisering og bedre innkjøp, sier adm. dir. i Virke Vibeke Hammer Madsen.

Virke med hånden på rattet

Anskaffelsesakademiet skal tilrettelegge møteplasser for læring og erfaringsutveksling mellom medlemmene, FoU- og andre kompetansemiljøer. Formålet er å opprette en nasjonal rammemaster i offentlige anskaffelser, samt styrke etterutdanning og forskningsinnsats. Virke tar plass i interimstyret, og blir representert av advokat Anita Sundal i Virke næringspolitikk.

– Virke skal bidra til at Akademiet når målsetningen om å utvikle kunnskap også ut i fra norsk næringslivs behov. Det er nødvendig at våre virksomheter får en stemme i arbeidet med å utvikle fagfeltet, for å ivareta både bedrifter og private ideelle aktører som leverer varer og tjenester til offentlig sektor, sier Anita Sundal.