Beskytt virksomheten din mot korrupsjon

Publisert:

To menn som håndhilser over et ord og gir penger under bordet

Korrupsjon kan skje overalt, også i din virksomhet! Med forebygging og bevissthet rundt dette kan du unngå rettsforfølgelse, kostnader, utestengelse fra anbudsprosesser og omdømmetap. Transparency International Norge eller Virke bistår gjerne med spørsmål rundt dette.

Vi må snakke om korrupsjon!

I forebyggingsarbeidet mot korrupsjon arrangerer Virke og Transparency Norge blant annet såkalte dilemmasamlinger, der virksomheter og offentlige innkjøpere trenes i ulike situasjoner og dilemmaer relatert til korrupsjon.

– Åpenhet er viktig for å avverge og avdekke ulovligheter og uetiske handlinger, sier spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro fra TI Norge og fremhevet betydningen av dilemmasamlinger.

– Dilemmatrening bør inngå i virksomheters antikorrupsjonsprogram, for å være rustet til å avverge, avdekke og håndtere korrupsjon. TI Norge har derfor utformet en samling eksempler for å bistå norske bedrifter, universiteter, kommuner og andre virksomheter i antikorrupsjonsarbeidet, legger hun til.