Bort med grønne bastarder

Publisert:

​ Blant de grønne avgiftene finnes det bastarder: avgifter som utgir seg for å være grønne, men som ikke gir incentiv til grønnere adferd, kanskje tvert imot. Grunnavgiften på drikkevareemballasje er den største bastarden, sa Virke i stortingshøringen om miljøbudsjettet.

Virke etterlyste også raskere oppfølging av energieffektiviseringsmålet i eksisterende bygg enn det regjeringen legger opp til.

Se Virkes innspill fra høring i energi- og miljøkomitéen om statsbudsjettet 2017 her >>

Se Virkes høring om samferdselsbudsjettet her >>