Et kompetanseløft for fremtiden

Publisert:

I statsbudsjettet foreslår regjeringen en betydelig satsning på både forskning, høyere utdanning, yrkesfag og fagskoler.

– Jeg er veldig godt fornøyd med de grepene regjeringen nå gjør. Jeg mener dette vil bidra til å skape fremtidens grønne jobber og sikre et fortsatt konkurransedyktig næringsliv, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

  • Regjeringen foreslår 32 millioner til nye studieplasser ved fagskolene og i overkant av 40 millioner til satsing på yrkesfag. Dette inkluderer rekruttering av flere lærebedrifter og hospiteringsordninger for lærere.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppfølging av langtidsplanen for forsking og høyere utdanning med 600 millioner kroner i 2018.

Det er mye bra som foreslås, men vi er svært misfornøyd med at tilskudd til både folkehøgskoler og studieforbund foreslås redusert, henholdsvis med 25 og 22.5 millioner kroner.

Regjeringen la i dag også fram en strategi for grønn konkurransekraft med mål om økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og lavere klimautslipp. Det er særlig positivt at utdanning og livslang læring er vektlagt i strategien. Virke har over lang tid etterlyst en satsing på grønn kompetanse i bredden av norsk næringsliv.