Handelens Miljøfond – for bedrifter som tar miljøansvar

Publisert:

Fulger som flyr over havoverflaten

Bli med på handelens store miljøsatsing, Handelens Miljøfond! Sammen skal vi redusere plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen og redusere bruken av plastbæreposer.

Medlemmer i Handelens Miljøfond betaler en kontingent på 50 øre per plastbærepose, som skal brukes til disse formålene. Oppstart er planlagt til begynnelsen av 2. kvartal 2018.

Innen utgangen av 2018 er det lovpålagt gjennom et EU-direktiv at butikker må ta betalt for plastbæreposer. Alle EØS-land må iverksette tiltak basert på EU-direktivet. Mange land har allerede innført avgifter og detaljerte forskrifter.

I Norge har vi sammen kommet frem til en langt bedre modell. Næringslivet, herunder Virke Handel, NHO Service og Handel og Dagligvarehandelens Miljøforum, har etablert Handelens Miljøfond som et konstruktivt alternativ til en statlig avgift på plastbæreposer. Handelens Miljøfond er organisert som en uavhengig forening, og er næringslivets verktøy for å redusere bruk av plastbæreposer og andre miljøproblemer som er forbundet med bruk av plast.

Hvem kan være medlem?

Handelens Miljøfond vil være åpent for medlemmer fra kjeder og butikker som selger plastbæreposer til forbrukere. Kontingenten vil være 50 øre per plastbærepose, og bli hentet inn på samme måte som gjenvinningsvederlaget til Grønt Punkt Norge og andre returselskaper. Det vil i de fleste tilfeller være plastbæreposeprodusent/importør som på vegne av medlemmet betaler kontingenten til Handelens Miljøfond via returselskapet.

Medlemsbetingelser

Alle butikker kan selv bestemme utsalgsprisen på plastbæreposene, men butikker og kjeder som er medlemmer i Handelens Miljøfond skal betale inn 50 øre per plastbærepose til fondet.

Hvordan skal pengene brukes?

Midlene som hentes inn til Handelens Miljøfond vil gå til å:

  • Støtte miljøtiltak innen forebygging og opprydding av plastforsøpling, ikke minst knyttet til marin forsøpling
  • Redusere plastbæreposeforbruket
  • Øke ressurseffektiviteten gjennom å støtte tiltak som bidrar til økt gjenvinning av plast

Uavhengige eksperter vil gi råd om hvordan midlene skal brukes, slik at de kommer best mulig til nytte.

Hvordan melde seg inn i Handelens Miljøfond?

Når oppstart er bestemt, skal det være enkelt å melde seg inn. Informasjon om Handelens Miljøfond og oppstart vil bli sendt ut gjennom returselskaper, poseimportører/produsenter, Virke og NHO Service og Handel. Det du allerede nå kan gjøre er å melde interesse for medlemskap ved å sende en e-post til og si fra at dere vil være med. Se også våre nettsider: www.handelensmiljofond.no.

Kjekt å vite

  • Gjennom å delta i Handelens Miljøfond er man med på handelens største miljøsatsing.
  • Det er lovpålagt å ta betalt for plastbæreposer, det vil si at det er ulovlig å dele ut plastbæreposer gratis etter utgangen av 2018. Dette gjelder uavhengig av om bedriften er med i Handelens Miljøfond.
  • Det er også lovpålagt å være medlem av et returselskap for emballasje (det vil som regel være importør/produsent som må være medlem, men sjekk at leverandøren deres faktisk er det).