Hovedavtalene mellom Virke og LO/YS ferdigforhandlet

Publisert:

«Arbeidslivets grunnlov» er nå klar for de neste fire årene, etter at Virke og LO og Virke og YS ble enige etter forhandlinger fredag formiddag.

– Vi har hatt gode og konstruktive forhandlinger, sier forhandlingsdirektør i Virke, Inger Lise Blyverket.

En av de viktigste endringene som ble avtalt, er at partene også skal samarbeide for å sikre effektiv drift og bærekraftig utvikling.

– Nå har vi en hovedavtale som er modernisert og bedre tilpasset ny teknologi. Vi har også blitt enige om å gjøre nødvendige endringer i tråd med nye personvernregler, som trer i kraft i år, fortsetter Blyverket.

Hva er hovedavtalen?

Hovedavtalen er det organiserte arbeidslivets «grunnlov», hvor de grunnleggende spillereglene for samarbeid mellom organisasjonen, og mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt reguleres.

Hovedavtalen er ikke en del av tariffoppgjøret, som starter til våren.

– Nå er vi klare til å starte forberedelsene til årets hovedoppgjør, hvor vi skal håndtere lønns- og arbeidsvilkårene for våre medlemsvirksomheter, avslutter Blyverket.